Inrichten van de vaste activa

Het is mogelijk om de afschrijvingen voor uw vaste activa automatisch te laten boeken. Hoe u dit zelf kunt inrichten, is hieronder uitgebreid beschreven. Het inrichtingsproces is opgedeeld in meerdere fasen.
Als eerste dient u de vaste activa groepen aan te maken. Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u bekijken bij Stap 1.

Stap 1: Aanmaken Vaste Activa Groepen


Als u de vaste activa groepen heeft aangemaakt, kunt u vervolgens de Vaste Activa, oftewel de investering, zelf aanmaken en verwerken, zodat de afschrijvingen automatisch berekend en geboekt gaan worden.

 

Het financiele systeem biedt u de mogelijkheid om de aanschafboeking van de investering te koppelen aan de automatische afschrijvingen van de vaste activa. Technisch gezien is het niet noodzakelijk dat de inkoopboeking gekoppeld wordt aan de afschrijvingen binnen de Vaste Activa, maar het biedt wel enkele voordelen. Dit biedt onder andere de voordelen dat het document (de factuur) gekoppeld is aan de afschrijvingen en dat de exacte datum van aanschaf en de leverancier worden overgenomen bij de afschrijving. Een en ander wordt duidelijk in het vervolg van de uitleg.


Hiervoor dient u vervolgens de investerings grootboekrekeningen in te richten:

Stap 2: Instelling Grootboekrekening


Naast het wel of niet koppelen van de investeringsboeking aan de Vaste Activa, is er de keuze om de Vaste Activa vooraf aan te maken, of de Vaste Activa aan te (laten) maken bij de koppeling met de inkoopboeking. Daarom hebben we het vervolg van deze uitleg uitgesplitst in drie mogelijke handelingen:

Stap 3: Handmatig vast actief aanmaken

Stap 4: Handmatig vast actief koppelen aan inkoopboeking

Stap 5: Automatisch vast activa aanmaken met koppelen inkoopboeking


De boekingen van de afschrijvingen van de Vaste Activa zullen door Intelly dagelijks doorlopen en indien nodig uitgevoerd worden. De actuele stand van de Vaste Activa is opvraagbaar bij afschrijvingen Vaste Activa in de (gele) ordner rapporten.

Onderstaand is een beschrijving welke aan de Vaste Activa gerelateerd is.


Restant afschrijving gelijkmatig verdelen


Bij het bepalen van de afschrijvingen van de vaste activa wordt de afschrijvingstermijn in jaren bepaald. Door bijvoorbeeld overheidsingrijpen kan het voorkomen dat de afschrijvingstermijn aangepast moet worden.
Binnen de vaste activa staat de volgende optie die in zo'n geval gebruikt dient te worden.Middels het aanvinken van de bovenstaande optie, zullen de reeds gedane afschrijvingen vastgezet worden en wordt het restant van de boekwaarde over de nog resterende nieuw bepaalde afschrijvingsperiodes verdeeld.

Indien voor het huidige jaar de afschrijvingen teruggedraaid dienen te worden, dient u contact op te nemen met Intelly Support. Dit kunt u niet zelf.