Documenten

Sjablonen - Tags - Entiteiten

In de sjablonen die gebruikt worden in de entiteiten binnen IBES kunnen de volgende tags gebruikt worden:
 
Tags Beschrijving
 [AmountToTransport]  Bedrag van de order/factuur tot en met deze pagina
 [AmountTransported]  Bedrag van de order/factuur tot deze pagina
 [AverageVATPercentage]  Gemiddeld BTW percentage
 [CreatedByReferenceInternal]  Interne referentie van de entiteit die ten grondslag ligt aan de huidige entiteit.
 [SourceReferenceInternal]  Interne referentie van bron entiteit
 [CreateDate]  Aanmaakdatum
 [CreateDate:dd mmmm yyyy]  Aanmaakdatum (notatie: 1 januari 2000)
 [CreateDate:dd-mm-yyyy]  Aanmaakdatum (notatie: 01-01-2000)
 [CreateDate:ddmmyy]  Aanmaakdatum (notatie: 010100)
 [CreateTime]  Tijdstip van aanmaken
 [Currency]  Valuta
 [CurrencyRateSpecification]  Wisselkoersen per datum
 [CurrentDate]  Huidige datum (notatie: 01-01-2000)
 [CurrentDate:dd mmmm yyyy]  Huidige datum (notatie: 1 januari 2000)
 [CurrentDate:dd-mm-yyyy]  Huidige datum (notatie: 01-01-2000)
 [CurrentDate:ddmmyy]  Huidige datum (notatie: 010100)
 [CurrentRepeatStartDate]  Huidige periodieke startdatum
 [CurrentRepeatEndDate]  Huidige periodieke einddatum
 [CurrentRepeatPeriodAmount]  Huidig periodiek bedrag
 [CurrentRepeatTerm]  Huidige periodieke termijn
 [Date]  Datum van entiteit (notatie: 01-01-2000)
 [Date:dd mmmm yyyy]  Datum van entiteit (notatie: 1 januari 2000)
 [Date:dd-mm-yyyy]  Datum van entiteit (notatie: 01-01-2000)
 [Date:ddmmyy]  Datum van entiteit (notatie: 010100)
 [EntityPhaseID]  ID van huidige fase van entiteit
 [EntityPhaseDescription]  Omschrijving van huidige fase van entiteit
 [RelationID]  Relatie nummer
 [RelationCode]  Code van relatie
 [Name]  Naam van relatie
 [PreviousRelationName]  Naam van relatie(s) van voorafgaande entiteit(en)
 [RelationATTN]  Relatie t.a.v.
 [RelationIBAN]  (Eerste) IBAN van relatie
 [InvoiceRelationID]  Factuur relatie ID
 [InvoiceRelationName]  Factuur relatie naam
 [InvoiceRelationATTN]  T.a.v. van factuur relatie
 [InvoiceRelationInvoiceAddress]  Factuur relatie adres
 [InvoiceRelationInvoicePostalCode]  Factuur relatie postcode
 [InvoiceRelationInvoiceCity]  Factuur relatie plaats
 [InvoiceRelationPhoneNumber]  Factuur relatie telefoonnummer
 [InvoiceRelationMobileNumber]  Factuur relatie mobiel nummer
 [InvoiceRelationEmailAddress]  Factuur relatie e-mail adres
 [InvoiceRelationChamberOfCommerceNumber]  Factuur relatie KvK-nummer
 [InvoiceRelationVATNumber]  Factuur relatie BTW-nummer
 [InvoiceRelationContactPersonSurname]  Factuur relatie contactpersoon achternaam
 [InvoiceRelationContactPersonInsertion]  Factuur relatie contactpersoon tussenvoegsel
 [InvoiceRelationContactPersonInitials]  Factuur relatie contactpersoon voorletters
 [InvoiceRelationContactPersonFirstName]  Factuur relatie contactpersoon voornaam
 [InvoiceRelationContactPersonGender]  Factuur relatie contactpersoon geslacht
 [InvoiceRelationPersonSurname]  Persoon van factuurrelatie - achternaam
 [InvoiceRelationPersonInsertion]  Persoon van factuurrelatie - tussenvoegsel
 [InvoiceRelationPersonInitials]  Persoon van factuurrelatie - voorletters
 [InvoiceRelationPersonFirstName]  Persoon van factuurrelatie - voornaam
 [InvoiceRelationPersonAddress]  Persoon van factuurrelatie - adres
 [InvoiceRelationPersonPostalCode]  Persoon van factuurrelatie - postcode
 [InvoiceRelationPersonCity]  Persoon van factuurrelatie - plaats
 [InvoiceRelationPersonPhoneNumber]  Persoon van factuurrelatie - telefoonnummer
 [InvoiceRelationPersonMobileNumber]  Persoon van factuurrelatie - mobiel nummer
 [InvoiceRelationPersonEmailAddress]  Persoon van factuurrelatie - e-mail adres
 [InvoiceRelationPersonGender]  Persoon van factuurrelatie - geslacht
 [InvoiceName]  Factuur naam relatie
 [InvoiceAddress]  Factuur adres relatie
 [InvoicePostalCode]  Factuur postcode relatie
 [InvoiceCity]  Factuur woonplaats relatie
 [InvoiceCountry]  Factuur land in eigen taal
 [InvoiceCountryEN]  Factuur land Engels
 [InvoiceCountryID]  Factuur land code
 [CorrespondenceCountry]  Correspondentie land in eigen taal
 [CorrespondenceCountryEN]  Correspondentie land Engels
 [CorrespondenceCountryID]  Correspondentie land code
 [PhoneNumber]  Telefoon nummere relatie
 [FaxNumber]  Fax nummer relatie
 [MobileNumber]  Mobiele telefoonnummer
 [LegalRepresentative]  Wettelijk vertegenwoordiger
 [ChamberOfCommerceNumber]  K.v.K.-nummer van de relatie
 [RelationRemarks]  Opmerkingen in relatie stamkaart
 [RelationAttentions]  Attentie opmerkingen in financiële relatie stamkaart
 [RelationDeliveryRemark]  Route informatie (levering opmerking)
 [DeliveryName]  Afleverings naam relatie
 [DeliveryNameATTN]  T.a.v. naam contactpersoon
 [DeliveryAddress]  Afleverings adres relatie
 [DeliveryPostalCode]  Afleverings postcode relatie
 [DeliveryCity]  Afleverings woonplaats relatie
 [DeliveryCountry]  Afleveradres land in eigen taal
 [DeliveryCountryEN]  Afleveradres land Engels
 [DeliveryCountryID]  ISO code afleveradres land
 [DeliveryPhoneNumber]  Afleverings telefoonnummer
 [DeliveryFaxNumber]  Afleverings faxnummer
 [DeliveryEmail]  Afleverings e-mail adres
 [DeliveryConditions]  Lever condities
 [DeliveryDate]  Datum van aflevering
 [DeliveryDate:dd mmmm yyyy]  Datum van aflevering (notatie: 1 januari 2000)
 [DeliveryDate:dd-mm-yyyy]  Datum van aflevering (notatie: 01-01-2000)
 [DeliveryDate:ddmmyy]  Datum van aflevering (notatie: 010100)
 [DeliveryID]  Afleveringsnummer
 [DeliveryMethodID]  ID van aflevermethode
 [DeliveryMethod]  Methode van aflevering
 [DeliveryPeriod]  Afleverperiode
 [DeliveryReferenceInternal]  Interne referentie levering / pakbonnummer
 [DeliveryReferenceExternal]  Externe referentie levering
 [DeliveryTerm]  Afleverings termijn
 [CompiledExtensiveDescription]  Gegenereerde omschrijving
 [DetailedDescription]  Uitgebreide omschrijving extern
 [DetailedDescriptionExternal]  Uitgebreide omschrijving extern
 [DetailedDescriptionInternal]  Uitgebreide opmschrijving intern
 [DiscountAmountVATExcluded]  Kortingsbedrag exclusief BTW
 [DiscountAmountVATIncluded]  Kortingsbedrag inclusief BTW
 [DiscountCurrency]  Valutasoort van de korting
 [DiscountText]  Omschrijving korting
 [DiscountPercentage]  Kortings percentage
 [DiscountVATAmount]  Kortings BTW bedrag
 [DispatchName]  Afzender naam
 [DispatchNameATTN]  Afzender t.a.v.
 [DispatchAddress]  Afzender adres
 [DispatchPostalCode]  Afzender postcode
 [DispatchCity]  Afzender plaats
 [DispatchCountry]  Afzenderadres land in eigen taal
 [DispatchCountryEN]  Afzenderadres land Engels
 [DispatchCountryID]  ISO code afzender adres land
 [DispatchEmail]  Afzender e-mail adres
 [DispatchPhoneNumber]  Afzender telefoonnummer
 [DispatchFaxNumber]  Afzender faxnummer
 [DispatchAllowedFromDate]  Verzenden toegestaan vanaf datum
 [DispatchDate]  Verzonden op datum
 [DispatchTime]  Verzonden op tijdstip
 [DownPaymentAmount]  Vooruitbetalings bedrag
 [DownPaymentAmounts]  Vooruitbetalings bedragen
 [DownPaymentTexts]  Vooruitbeteling omschrijving
 [EmailAddress]  E-mail adres relatie
 [EmployeeID]  Medewerker ID
 [EmployeeCode]  Medewerker code
 [EmployeeContactTitle]  Medewerker titel (De heer / Mevrouw)
 [EmployeeDisplayName]  Medewerker naam (weergave)
 [EmployeeOfficialName]  Medewerker naam (officieel)
 [EmployeeFirstName]  Medewerker voornaam
 [EmployeeAddress]  Medewerker adres
 [EmployeePostalCode]  Medewerker postcode
 [EmployeeCity]  Medewerker plaats
 [EmployeeCountryID]  Medewerker landcode
 [EmployeeCountry]  Medewerker land
 [EmployeeCountryEN]  Medewerker land (Engels)
 [EmployeePhoneNumber]  Medewerker telefoonnummer
 [EmployeeMobileNumber]  Medewerker mobiel nummer
 [EmployeeSocialSecurityNumber]  Medewerker BSN
 [EmployeeDateOfBirth]  Medewerker geboortedatum (notatie: 01-01-2000)
 [EmployeeDateOfBirth:dd mmmm yyyy]  Medewerker geboortedatum (notatie: 1 januari 2000)
 [EmployeeDateOfBirth:dd-mm-yyyy]  Medewerker geboortedatum (notatie: 01-01-2000)
 [EmployeeDateOfBirth:ddmmyy]  Medewerker geboortedatum (notatie: 010100)
 [MainEmploymentStartDate]  Begindatum dienstverband (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentStartDate:dd mmmm yyyy]  Begindatum dienstverband (notatie: 1 januari 2000)
 [MainEmploymentStartDate:dd-mm-yyyy]  Begindatum dienstverband (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentStartDate:ddmmyy]  Begindatum dienstverband (notatie: 010100)
 [MainEmploymentEndDate]  Einddatum dienstverband (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentEndDate:dd mmmm yyyy]  Einddatum dienstverband (notatie: 1 januari 2000)
 [MainEmploymentEndDate:dd-mm-yyyy]  Einddatum dienstverband (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentEndDate:ddmmyy]  Einddatum dienstverband (notatie: 010100)
 [MainEmploymentContractStartDate]  Begindatum contract (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentContractStartDate:dd mmmm yyyy]  Begindatum contract (notatie: 1 januari 2000)
 [MainEmploymentContractStartDate:dd-mm-yyyy]  Begindatum contract (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentContractStartDate:ddmmyy]  Begindatum contract (notatie: 010100)
 [MainEmploymentContractEndDate]  Einddatum contract (notatie: 01-01-2000)
 [MainEmploymentContractEndDate:dd mmmm yyyy]  Einddatum contract (notatie: 1 januari 2000)
 [MainEmploymentContractEndDate:dd-mm-yyyy]  Einddatum contract (notatie: 010100)
 [MainEmploymentHoursPerWeek]  Aantal uren per week
 [MainEmploymentSalary]  Bruto salaris dienstverband
 [MainEmploymentNetSalary]  Netto salaris dienstverband
 [MainEmploymentGrossHourlyRate]  Bruto uurloon
 [MainEmploymentNetHourlyRate]  Netto uurloon
 [MainEmploymentFunction]  Medewerker functie
 [MainEmploymentCollectiveAgreementFunction]  Medewerker functie volgens cao
 [MainEmploymentCollectiveAgreementFunctionGroup]  Medewerker functiegroep volgens cao
 [EndDate]  Einddatum (notatie: 01-01-2000)
 [EndDate:dd mmmm yyyy]  Einddatum (notatie: 1 januari 2000)
 [EndDate:dd-mm-yyyy]  Einddatum (notatie: 01-01-2000)
 [EndDate:ddmmyy]  Einddatum (notatie: 010100)
 [EntityATTN]  Entiteit t.a.v.
 *[EntityScanCode]*  Entiteit barcode (let op de toevoeging van de sterretjes ervoor en erachter)
 [EntityUID]  Entiteit ID
 [ExpiryDate]  Vervaldatum (notatie: 01-01-2000)
   Bij factuur: Factuurdatum + Aantal dagen overeenkomstig aan de betaalmethode
 [ExpiryDate:dd mmmm yyyy]  Vervaldatum (notatie: 1 januari 2000)
   Bij factuur: Factuurdatum + Aantal dagen overeenkomstig aan de betaalmethode
 [ExpiryDate:dd-mm-yyyy]  Vervaldatum (notatie: 01-01-2000)
   Bij factuur: Factuurdatum + Aantal dagen overeenkomstig aan de betaalmethode
 [ExpiryDate:ddmmyy]  Vervaldatum (notatie: 010100)
   Bij factuur: Factuurdatum + Aantal dagen overeenkomstig aan de betaalmethode
 [ExtensiveDescription]  Uitgebreide omschrijving
 [FinancialRelationName]  Financiële relatie naam
 [FinancialRelationATTN]  Financiële relatie t.a.v.
 [FinancialRelationInvoiceAddress]  Financiële relatie factuuradres
 [FinancialRelationInvoicePostalCode]  Financiële relatie factuur postcode
 [FinancialRelationInvoiceCity]  Financiële relatie factuur plaats
 [FinancialRelationDeliveryAddress]  Financiële relatie afleveradres
 [FinancialRelationDeliveryPostalCode]  Financiële relatie aflever postcode
 [FinancialRelationDeliveryCity]  Financiële relatie aflever plaats
 [FinancialRelationPhoneNumber]  Financiële relatie telefoonnummer
 [FinancialRelationMobileNumber]  Financiële relatie mobiel nummer
 [FinancialRelationEmailAddress]  Financiële relatie e-mail adres
 [FinancialRelationChamberOfCommerceNumber]  Financiële relatie KvK nummer
 [FinancialRelationVATNumber]  Financiële relatie BTW nummer
 [FirstContactDate]  Datum eerste contact
 [FirstContactType]  Type eerste contact
 [IncidentDescription]  Incident omschrijving
 [IncidentSolution]  Incident oplossing
 [InvoiceDate]  Factuur datum 
 [InvoiceID]  Factuur nummer
 [InvoiceNumber]  Factuur nummer
 [InvoiceReferenceInternal]  Interne referentie factuur / factuurnummer
 [MaintenanceDescription]  Omschrijving onderhoud
 [MaintenanceSolution]  Uitgevoerde handelingen tijdens onderhoud
 [ManualDeliveryAddress]  Dit veld is gevuld indien afleveradres handmatig is opgegeven bij entiteit (tbv Has-tags)
 [NetProfitPercentagePurchase]  Netto opslag percentage (TotalNetMargin / TotalPurchasePrice)
 [NetProfitPercentagePurchaseOptional]  Netto opslag percentage over optionele regels
 [NetProfitPercentageSale]  Netto opslag percentage (TotalNetMargin / NetTotalAmount)
 [NetProfitPercentageSaleOptional]  Netto opslag percentage over optionele regels
 [NetTotalAmount]  Netto totaal bedrag (incl. korting)
 [NetTotalAmountOptional]  Netto totaal bedrag (incl. korting) van optionele regels
 [NetTotalAmountWithoutPacking]  Netto totaal bedrag zonder emballage
 [NetTotalVATAmount]  Netto totaal BTW bedrag (incl. korting)
 [NetTotalAmountVATIncluded]  Netto totaal bedrag incl. BTW (incl. korting)
 [NetTotalAmountVATIncludedWithoutPacking]  Netto totaal bedrag incl. BTW, zonder emballage
 [NetTotalAmountVATIncludedPaymentMethodDiscountIncluded]  Netto totaal bedrag incl. BTW, korting en betalingskorting
 [NetTotalAmountVATIncludedPaymentMethodDiscountVATExcludedBaseIncluded]  Netto totaal bedrag incl. BTW, korting en betalingskorting, waarbij de betalingskorting gebaseerd is op het totaalbedrag exclusief BTW
 [NetTotalAmountPerCapacity]  Netto totaal bedrag (incl. korting), gedeeld door capaciteit
 [NetTotalAmountOptionalPerCapacity]  Netto totaal bedrag (incl. korting) van optionele regels, gedeeld door capaciteit
 [NetTotalRepeatPeriodAmount]  Netto totaal bedrag periodieken (incl. korting)
 [NetTotalRepeatPeriodAmountVATIncluded]  Netto totaal bedrag periodieken incl. BTW (incl. korting)
 [NetTotalVATAmountPerCapacity]  Netto BTW bedrag (incl. korting), gedeeld door capaciteit
 [NetTotalAmountVATIncludedPerCapacity]  Netto totaal bedrag incl. BTW (incl. korting), gedeeld door capaciteit
 [OfferDate]  Offerte datum
 [OfferID]  Offerte nummer
 [OfferReferenceInternal]  Interne referentie offerte / offertenummer
 [OfferReferenceExternal]  Externe referentie offerte
 [OfferResponseCodePaymentUpdate]  ResponseCode van offerte (referentie betaalprovider)
 [OrderDate]  Order datum
 [OrderID]  Order nummer
 [OrderReferenceInternal]  Interne referentie order / ordernummer
 [OrderReferenceExternal]  Externe referentie order
 [PackingAmount]  Emballage bedrag
 [PackingAmountNegative]  Emballage bedrag negatief
 [PackingAmountPositive]  Emballage bedrag positief
 [Pagebreak]  Begin een nieuwe pagina
 [PageCount]  Totaal aantal pagina's
 [PageNumber]  Pagina nummer
 [ResetPageNumber]  Pagina nummer herstellen (bijvoorbeeld wanneer men gebruik maakt van gekoppelde sjablonen)
 [NewPage]  Forceert het aanmaken van een nieuwe pagina.
 [PaymentConditions]  Betaalcondities
 [PaymentMethodID]  Betaalwijze (ID)
 [PaymentMethod]  Betaalwijze (omschrijving)
 [PaymentMethodExtensiveDescription]  Uitgebreide omschrijving van betaalwijze
 [PaymentMethodTypeCode] Type betaalwijze:
OnCredit = Op rekening
Cash = Contant
RecurringDirectDebit = Incasso (doorlopend)
OneOffDirectDebit = Incasso (eenmalig)
Creditcard = Creditcard
Debitcard = PIN
iDeal = iDeal
PaymentProvider = Betaalprovider
DeferredCashPayment = Uitgestelde kassa betaling
Reimbursement = Rembours
Prepayment = Vooruitbetaling
Powercard = Powercard
CustomerCardSystem = Klant specifiek kaart systeem
Costs = Kosten
Other = Overige
 [PaymentMethodDiscountPercentage]  Percentage betalingskorting
 [PaymentMethodDiscountAmount]  Bedrag betalingskorting
 [PaymentMethodDiscountAmountVATExcludedBase]  Bedrag betalingskorting, gebaseerd op het totaalbedrag exclusief BTW
 [PaymentMethodDiscountValidNumberOfDays]  Geldigheid betalingskorting (aantal dagen)
 [PaymentMethodDiscountExpiryDate]  Vervaldatum betalingskorting (notatie: 01-01-2000)
 [PaymentMethodDiscountExpiryDate:dd mmmm yyyy]  Vervaldatum betalingskorting (notatie: 1 januari 2000)
 [PaymentMethodDiscountExpiryDate:dd-mm-yyyy]  Vervaldatum betalingskorting (notatie: 01-01-2000)
 [PaymentMethodDiscountExpiryDate:ddmmyy]  Vervaldatum betalingskorting (notatie: 01-01-00)
 [PaymentReference]  Betaalreferentie
 [PaymentReferenceSourceRelation]  Betaalreferentie bron relatie
 [PaymentReferenceAmount]  (Minimale) bedrag bij vooruitbetaling
 [PaymentSpecification]  Betaalspecificatie
   Stel het orderbedrag is € 1000,- en klant betaalt € 500,- met PIN en € 250,- contant, dan wordt het volgende afgedrukt:

 Order    € 1000,00
 PIN       €   500,00
   Contant €   250,00
 ---------------------
   Restant €   250,00

   Bedragen zijn incl. btw
 [PaymentTerm]  Betaaltermijn
 [PersonDisplayNames]  Namen van personen (in regels)
 [PersonSurname]  Achternaam van persoon (gekoppeld aan relatie van entiteit)
 [PersonInsertion]  Tussenvoegsel
 [PersonInitials]  Voorletters
 [PersonFirstName] Voornaam
 [PersonAddress]  Adres
 [PersonPostalCode]  Postcode
 [PersonCity]  Plaats
 [PersonPhoneNumber]  Telefoonnummer
 [PersonMobileNumber]  Mobiel nummer
 [PersonEmailAddress]  E-mail adres
 [PersonGender]  Geslacht
 [PersonDateOfBirth]  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
 [PersonPlaceOfBirth]  Geboorteplaats
 [PersonSocialSecurityNumber]  BSN
 [ProcessB2B]  Toont tekst "B2B" indien proces van dit type is (handig icm Has-tags)
 [ProcessB2C]  Toont tekst "B2C" indien proces van dit type is (handig icm Has-tags)
 [ProductID]  Product ID (van product in kop)
 [ProductCode]  Product code (van product in kop)
 [ProductDescription]  Product omschrijving (van product in kop)
 [ProductionNumberCU]  Aantal te produceren producten
 [ProductIDs]  Product ID's (in regels)
 [ProductCodes]  Product codes (in regels)
 [ProductDescriptions]  Product omschrijvingen (in regels)
 [ProductSalePrices]  Product verkoopprijzen (in regels)
 [PurchaserName]  Naam van inkoper
 [QuantityTaxSpecification]  Specificatie van hoeveelhedenbelasting
 [SalesRepresentativeName]  Naam account manager
 [SalesRepresentativePhoneNumber]  Telefoonnummer account manager
 [SalesRepresentativeMobileNumber]  Mobiel nummer account manager
 [SalesRepresentativeEmailAddress]  E-mail adres account manager
 [ResponsibleEmployeeName]  Naam van (verantwoordelijke) medewerker
 [ResponsibleEmployeeMobileNumber]  Mobiele nummer van (verantwoordelijke) medewerker
 [ReferenceExternal]  Externe Referentie
 [ReferenceInternal]  Interne Referentie
 [ReferenceTransport]  Vracht nummer
 [RelationContactInitials]  Voorletters relatie contactpersoon
 [RelationContactFirstName]  Voornaam relatie contactpersoon
 [RelationContactSurname]  Achternaam relatie contactpersoon
 [RelationContactPhoneNumber]  Telefoonnummer relatie contactpersoon
 [RelationContactMobileNumber]  Mobiel nummer relatie contactpersoon
 [RelationContactFaxNumber]  Faxnummer relatie contactpersoon
 [RelationContactEmailAddress]  E-mail adres relatie contactpersoon
 [RelationContactRemarks]  Opmerkingen relatie contactpersoon
 [RemainingAmountPayable]  Restant nog te betalen bedrag
 [Remark]  Opmerking
 [RemarkExternal]  Opmerking extern
 [SolutionCapacity]  Capaciteit
 [SourceDate]  Brondatum (notatie: 01-01-2000)
 [SourceDate:dd mmmm yyyy]  Brondatum (notatie: 1 januari 2000)
 [SourceDate:dd-mm-yyyy]  Brondatum (notatie: 01-01-2000)
 [SourceDate:ddmmyy]  Brondatum (notatie: 020100)
 [SourceStorehouse]  Bron magazijn
 [SubsidiaryBankAccount]  Bankrekening van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryIBAN]  IBAN van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryBIC]  BIC behorende bij de IBAN van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryChamberOfCommerceNumber]  K.v.K.-nummer van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryCountry]  Land van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryCountryEN]  Land van werkmaatschappij Engels
 [SubsidiaryCountryID]  Landcode werkmaatschappij
 [SubsidiaryDeliveryAddress]  Afleveradres van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryDeliveryPostalCode]  Afleverpostcode van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryDeliveryCity]  Afleverwoonplaats van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryEmailAddress]  E-mail adres van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryPhoneNumber]  Telefoonnummer van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryFaxNumber]  Faxnummer van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryInvoiceAddress]  Factuuradres van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryInvoicePostalCode]  Factuurpostcode van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryInvoiceCity]  Factuurwoonplaats van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryName]  Naam van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryLegalName]  Naam van relatie van werkmaatschappij
 [SubsidiaryLegalRepresentative]  Wettelijk vertegenwoordiger van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryLocationID]  ID van locatie
 [SubsidiaryLocationDescription]  Omschrijving van locatie
 [SubsidiaryMobileNumber]  Mobiele telefoonnummer van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryPhoneNumber]  Telefoonnummer van de werkmaatschappij
 [SubsidiaryVATNumber]  BTW nummer van de werkmaatschappij relatie
 [SubsidiaryWebsite]  Website van de werkmaatschappij
 [TargetStorehouse]  Doel magazijn
 [TotalAmountVATExcluded]  Totaalbedrag van de order/factuur exclusief BTW
 [TotalAmountVATExcludedRounded]  Totaalbedrag van de order/factuur exclusief BTW afgerond op hele euro's
 [TotalAmountVATIncluded]  Bedrag van de order/factuur inclusief BTW
 [TotalAmountCompensated]  Totaal bedrag vergoed door (bijvoorbeeld) zorgverzekeraar
 [TotalAmountCompensatedBySubsidiary]  Totaal bedrag voor rekening van werkmaatschappij zelf
 [TotalAmountNotCompensated]  Totaal bedrag niet vergoed door (bijvoorbeeld) zorgverzekeraar
 [TotalAmountNotCompensatedBySubsidiary]  Totaal bedrag niet vergoed door werkmaastschappij en (bijvoorbeeld) zorgverzekeraar
 [TotalCBM]  Totale waarde CBM
 [TotalDiscountAmount]  Totale kortingsbedrag
 [TotalDiscountAmountVATIncluded]  Totale kortingsbedrag inclusief BTW
 [TotalKickbackAmount]  Totaal kickback
 [TotalKickbackAmountBase]  Totaal kickback grondslag
 [TotalLineAmountVATExcluded]  Bedrag van de regel exclusief BTW
 [TotalLineAmountVATIncluded]  Bedrag van de regel inclusief BTW
 [TotalLineVATAmount]  BTW bedrag van de regel
 [TotalNetMargin]  Totale netto marge (TotalAmountVATExcluded - TotalPurchasePrice)
 [TotalNetMarginOptional]  Totale netto marge over optionele regels
 [TotalNumber]  Totaal aantal (CE+HE omgerekend naar CE)
 [TotalNumberCU]  Totaal aantal consumenteneenheden
 [TotalNumberTU]  Totaal aantal handelseenheden
 [TotalNumberSU]  Totaal aantal standaard eenheden
 [TotalInformationalNumberSU]  Totaal aantal standaard eenheden (informatief)
 [TotalPaymentProcessorAmount]  Laatst ingevoerde bedrag in tabblad "Betaalprovider"
 [TotalPurchasePrice]  Totale inkoopprijs
 [TotalPurchasePriceOptional]  Totale inkoopprijs van optionele regels
 [TotalRepeatPeriodAmount]  Totaalbedrag periodieken (exclusief BTW)
 [TotalRepeatPeriodDiscountAmount]  Totaal kortingsbedrag periodieken (exclusief BTW)
 [TotalRepeatPeriodAmountVATIncluded]  Totaalbedrag periodieken (inclusief BTW)
 [TotalSuretyAmount]  Totaal borg bedrag
 [TotalVATAmount]  BTW bedrag van de order/factuur
 [TransporterName]  Transporteur naam
 [TransporterATTN]  Transporteur t.a.v.
 [TransporterInvoiceAddress]  Transporteur factuuradres
 [TransporterInvoicePostalCode]  Transporteur factuurpostcode
 [TransporterInvoiceCity]  Transporteur factuurwoonplaats
 [TransporterInvoiceCountryID]  Transporteur factuurlandcode
 [TransporterInvoiceCountry]  Transporteur factuurlandnaam
 [TransportedInvoiceCountryEN]  Transporteur factuurlandnaam Engels
 [TransporterDeliveryAddress]  Transporteur afleveradres
 [TransporterDeliveryPostalCode]  Transporteur afleverpostcode
 [TransporterDeliveryCity]  Transporteur afleverwoonplaats
 [TransporterDeliveryCountryID]  Transporteur afleverlandcode
 [TransporterDeliveryCountry]  Transporteur afleverlandnaam
 [TransporterDeliveryCountryEN]  Transporteur afleverlandnaam Engels
 [TurnoverGroupSpecification]  Bedrag excl. BTW per omzetgroep
 [UserEmployeeName]  Medewerkernaam van de ingelogde gebruiker. E-mail adres van de gebruiker moet hierbij corresponderen met e-mail adres van de medewerker, of er moet een Intelly Account gekoppeld zijn.
 [UserEmployeePhoneNumber]  Telefoonnummer van gekoppelde medewerker van de ingelogde gebruiker 
 [UserEmployeeMobileNumber]  Mobiel nummer van gekoppelde medewerker van de ingelogde gebruiker
 [UserEmployeeEmailAddress]  E-mail adres van gekoppelde medewerker van de ingelogde gebruiker
 [UserEmployeeFunction]  Medewerkerfunctie van de ingelogde gebruiker
 [UserEmployeePhotoImageURL]  URL van afbeelding (zelf servernaam ervoor plaatsen)
 [UserEmail]  E-mail adres van ingelogde gebruiker
 [UserName]  Naam van de ingelogde gebruiker
 [VATNumber]  BTW nummer relatie
 [VATDescription]  Omschrijving van standaard BTW code
 [VATPercentage]  BTW percentage van standaard BTW code
 [TotalVATAmountSpecification]  Dit is de BTW specificatie. Per BTW code wordt het totale BTW bedrag en het totale bedrag incl. BTW weergegeven.
 [NetTotalVATAmountSpecification]  Dit is de BTW specificatie waarin eventuele kortingen zijn verrekend. Per BTW code wordt het totale BTW bedrag en het totale bedrag incl. BTW weergegeven.
 [VATCodeDocumentText]  Document tekst van alle BTW codes binnen de entiteit
 [WebUserEmail]  E-mail adres van de website gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
 [WebUserName]  Naam van de website gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.
 [EntityGUID]  Entiteit GUID
 [ProductionStartDate]  Startdatum van productie (notatie: 01-01-2000)
 [ProductionStartDate:dd mmmm yyyy]  Startdatum van productie (notatie: 1 januari 2000)
 [ProductionStartDate:dd-mm-yyyy]  Startdatum van productie (notatie: 01-01-00)
 [ProductionStartDate:ddmmyy]  Startdatum van productie (notatie: 010100)
 [CourseStartDate]  Begindatum cursus (notatie: 01-01-2000)
 [CourseStartDate:dd mmmm yyyy]  Begindatum cursus (notatie: 1 januari 2000)
 [CourseStartDate:dd-mm-yyyy]  Begindatum cursus (notatie: 01-01-00)
 [CourseStartDate:ddmmyy]  Begindatum cursus (notatie: 010100)
 [CourseEndDate]  Einddatum cursus (notatie: 01-01-2000)
 [CourseEndDate:dd mmmm yyyy]  Einddatum cursus (notatie: 1 januari 2000)
 [CourseEndDate:dd-mm-yyyy]  Einddatum cursus (notatie: 01-01-00)
 [CourseEndDate:ddmmyy]  Einddatum cursus (notatie: 010100)
 [CourseDurationDayParts]  Duur van cursus in dagdelen
 [NumberOfPersonLines]  Aantal deelnemers
 [TargetStorehouseStockIndicationSummary]  Voorraad indicatie (tbv magazijn overboekingen)
 [RouteID]  Route ID
 [RouteDescription]  Route omschrijving
 [GeneratedRouteID]  Gegenereerde route ID
 [GeneratedRouteSequenceNumber]  Positie op gegenereerde route
 [LineNumberMultiplier]  Vermenigvuldigingsfactor op entiteitregels
 [NetTotalContractValue]  Netto totale contractwaarde excl. BTW
 (NetTotalAmount * LineNumberMultiplier)
 [NetTotalContractValueVATIncluded]  Netto totale contractwaarde incl. BTW
 (NetTotalAmountVATIncluded * LineNumberMultiplier)
 [EntitiesWithStockShortageForProductionProductSpecification]  Overzicht met entiteiten waarin het product dat in de productieorder wordt geproduceerd wordt verkocht.
 [OpenSaleOrdersWithSameDeliveryAddress]  Openstaande orders met hetzelfde afleveradres
 [OutputTitle]  Uitvoer instelling titel
 [OutputSubTitle]  Uitvoer instelling sub-titel
 [AssignmentDescription]  Opdrachtomschrijving
 [MotivationDescription]  Aanleiding
 [GoalDescription]  Doelstelling
 [RelationSignerName]  Naam van de handtekening zetter
 [AGBCodeInstitution]  AGB-code van instelling
 [AGBCodePractice]  AGB-code van praktijk
 [AGBCodeDeclarant]  AGB-code van declarant
 [BIGNumberSummary]  Tabel met BIG-nummers van medewerkers gevuld in entiteit
 [TotalFactoringBaseAmount]  Factoring basisbedrag
 [TotalFactoringCostAmount]  Factoring kosten
 [TotalFactoringRemainingAmount]  Factoring restbedrag (basisbedrag - kosten)


Tags voor enkele entiteit regel

In bepaalde gevallen kan een enkele entiteit regel afgedrukt worden. In dat geval
Tags Beschrijving
 [EntityLineNumber]  Aantal
 [EntityLineProductID]  Product ID
 [EntityLineProductCode]  Product code
 [EntityLineProductDescription]  Product omschrijving
 [EntityLineProductDocumentDescription]  Product document omschrijving


Tags voor enkele entiteit regel specificatie

In bepaalde gevallen kan een enkele entiteit regel specificatie afgedrukt worden. In dat geval
Tags Beschrijving
 [EntityLineSpecificationSerialNumber]  Serienumer


Subtags

Bij de regel tags is het mogelijk om een sortering of groepering te definiëren. Binnen deze sortering / groepering zijn subkopteksten en subvoetteksten in te stellen.Hiervoor zijn de volgende tags beschikbaar:
 
Product code / ID
[ProductID] Product ID
[ProductCode] Product code
[ProductDescription] Product omschrijving
[ProductHSCode] HS-code van product
Product categorie ID
[ProductCategoryID] Productcategorie ID
[ProductCategoryDescription] Productcategorie omschrijving
Product familie ID
[ProductFamilyID] Productfamilie ID
[ProductFamilyDescription] Productfamilie omschrijving
Product omzetgroep ID
[ProductTurnoverGroupID] Product omzetgroep ID
[ProductTurnoverGroupDescription] Product omszetgroep omschrijving
Positie
[Position] Positie
Persoon
[PersonID] Persoon ID
[PersonDisplayName] Persoon weergave naam
[PersonDateofBirth] Persoon geboortedatum (notatie: 01-01-2000)
[PersonDateofBirth:dd mmmm yyyy] Persoon geboortedatum (notatie: 1 januari 2000)
[PersonDateofBirth:dd-mm-yyyy] Persoon geboortedatum (notatie: 01-01-2000)
[PersonDateofBirth:dd-mm-yy] Persoon geboortedatum (notatie: 010100)
[PersonDateofBirth:ddmmyy] Persoon geboortedatum (notatie: 01-01-00)
[PersonSocialSecurityNumber] Burgerservicenummer
[PersonBaseUZOVINumber] UZOVI code van basis zorgverzekeraar
[PersonBaseInsuranceNumber] Polisnummer
[PersonBaseInsuranceLabel] Label / naam van de zorgverzekering
[PersonAdditionalUZOVINumber] UZOVI code van de aanvullende verzekering
[PersonAdditionalInsuranceNumber] Polisnummer van de aanvullende verzekering
[PersonAdditionalInsuranceLabel] Label / naam van de aanvullende verzekering
Bronlocatie
[SourceStorehouseID] Bron magazijn ID
[SourceStoreHouse] Bron magazijn
Doellocatie
[TargetStorehouseID] Doel magazijn ID
[TargetStorehouse] Doel magazijn
Object code ID
[ObjectID] Object ID
[ObjectCode] Object code
[ObjectKindCode] Objectsoort code
[ObjectDescription] Object omschrijving
[ObjectKindDescription] Objectsoort omschrijving
[ObjectSerialNumber] Object serienummer
Datum
[Date] Datum van entiteit (notatie: 01-01-2000)
[Date:dd mmmm yyyy] Datum van eniteit (notatie: 1 januari 2000)
[Date:dd-mm-yyyy] Datum van entitiet (notatie: 01-01-2000)
[Date:dd-mm-yy] Datum van entiteit (notatie: 01-01-00)
[Date:ddmmyy] Datum van entiteit (notatie: 010100)
Datum van
[PeriodicIndex] Periode index
[MaximumPeriodicIndex] Maximum periode index
[DateFrom] Datum vanaf (notatie: 01-01-2000)
[DateFrom:dd mmmm yyyy] Datum vanaf (notatie: 1 januari 2000)
[DateFrom:dd-mm-yyyy] Datum vanaf (notatie: 01-01-2000)
[DateFrom:dd-mm-yy] Datum vanaf (notatie: 01-01-00)
[DateFrom:ddmmyy] Datum vanaf (notatie: 010100)
[DateTill] Datum tot (notatie: 01-01-2000)
[DateTill:dd mmmm yyyy] Datum tot (notatie: 1 januari 2000)
[DateTill:dd-mm-yyyy] Datum tot (notatie: 01-01-2000)
[DateTill:dd-mm-yy] Datum tot (notatie: 01-01-00)
[DateTill:ddmmyy] Datum tot (notatie: 010100)
[FinancialDateFrom] Financiële datum (notatie: 01-01-2000)
[FinancialDateFrom:dd mmmm yyyy] Financiële datum (notatie: 1 januari 2000)
[FinancialDateFrom:dd-mm-yyyy] Financiële datum (notatie: 01-01-2000)
[FinancialDateFrom:dd-mm-yy] Financiële datum (notatie: 01-01-00)
[FinancialDateFrom:ddmmyy] Financiële datum (notatie: 010100)
[FinancialDateTill] Financiële datum tot (notatie: 01-01-2000)
[FinancialDateTill:dd mmmm yyyy] Financiële datum tot (notatie: 1 januari 2000)
[FinancialDateTill:dd-mm-yyyy] Financiële datum tot (notatie: 01-01-2000)
[FinancialDateTill:dd-mm-yy] Financiële datum tot (notatie: 01-01-00)
FinancialDateTill:ddmmyy Financiële datum tot (notatie: 010100)
Order relatie
[OrderRelationID] Order relatie ID
[OrderRelationName] Order relatie naam
[OrderRelationInvoiceAddress] Order relatie factuuradres
[OrderRelationInvoicePostalCode] Order relatie factuur postcode
[OrderRelationInvoiceCity] Order relatie factuur plaats
[OrderRelationDeliveryAddress] Order relatie afleveradres
[OrderRelationDeliveryPostalCode] Order relatie aflever postcode
[OrderRelationDeliveryCity] Order relatie afleverplaats
[OrderRelationChamberOfCommerceNumber] Order relatie kvk-nummer
Lever relatie
[DeliveryRelationID] Afleveringsrelatie ID
[DeliveryRelationName] Afleveringsrelatie naam
[DeliveryRelationInvoiceAddress] Afleveringsrelatie factuuradres
[DeliveryRelationInvoicePostalCode] Afleveringsrelatie factuur postcode
[DeliveryRelationInvoiceCity] Afleveringsrelatie factuur plaats
[DeliveryRelationDeliveryAddress] Afleveringsrelatie afleveradres
[DeliveryRelationDeliveryPostalCode] Afleveringsrelatie aflever postcode
[DeliveryRelationDeliveryCity] Afleveringsrelatie afleverplaats
[DeliveryChamberOfCommerceNumber] Afleveringsrelatie kvk-nummer
Interne / externe orderreferentie / leveringsreferentie
Alle kop-entiteit tags zijn hier mogelijk  
Subtotaal velden
[SubTotalAmount] Subtotaal bedrag (incl. korting)
[SubTotalVATAmount] Subtotaal BTW bedrag (incl. korting)
[SubTotalAmountVATIncluded] Subtotaal bedrag incl. BTW (incl. korting)
[SubTotalKickbackAmount] Subtotaal kickback bedrag
[SubTotalKickbackAmountBase] Subtotaal kickback grondslag
[SubTotalNetAmount] Subtotaal netto bedrag (incl. korting)
[SubTotalNetVATAmount] Subtotaal netto BTW bedrag (incl. korting)
[SubTotalNetAmountVATIncluded] Subtotaal netto bedrag incl. BTW (incl. korting)
[SubTotalDiscountAmount] Subtotaal betalingskorting
[SubTotalDiscountAmountVATIncluded] Subtotaal betalingskorting incl. BTW
[SubTotalRepeatPeriodAmount] Subtotaal bedrag periodieken (incl. korting)
[SubTotalRepeatPeriodAmountVATIncluded] Subtotaal bedrag periodieken incl. BTW (incl. korting)
[SubTotalNetRepeatPeriodAmount] Netto totaal bedrag periodieken (incl. korting)
[SubTotalNetRepeatPeriodAmountVATIncluded] Netto totaal bedrag periodieken incl. BTW (incl. korting)
[SubTotalRepeatPeriodDiscountAmount] Subtotaal betalingskorting periodieken
[SubTotalRepeatPeriodDiscountAmountVATIncluded] Subtotaal betalingskorting periodieken incl. BTW
[SubTotalDuration] Totale tijdsduur, hh:mm
[SubTotalDurationWithSeconds] Totale tijdsduur, hh:mm:ss
[SubTotalAmountPerCapacity] Subtotaal per capaciteit, capaciteit is in te stellen via tabblad "details"
[SubTotalVATAmountPerCapacity] Subtotaal BTW bedrag per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalAmountVATIncludedPerCapacity] Subtotaal bedrag incl. BTW per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalNetAmountPerCapacity] Subtotaal netto bedrag per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalNetVATAmountPerCapacity] Subtotaal netto BTW bedrag per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalNetAmountVATIncludedPerCapacity] Subtotaal netto bedrag incl. BTW per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalRepeatPeriodAmountPerCapacity] Subtotaal periodieken per capaciteit
[SubTotalRepeatPeriodAmountVATIncludedPerCapacity] Subtotaal bedrag periodieken incl. BTW per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalNetRepeatPeriodAmountPerCapacity] Subtotaal netto BTW bedrag periodieken per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalNetRepeatPeriodAmountVATIncludedPerCapacity] Subtotaal netto bedrag periodieken incl. BTW per capaciteit (incl. korting)
[SubTotalRepeatPeriodDiscountAmountPerCapacity] Subtotaal betalingskorting periodieken per capaciteit
[SubTotalRepeatPeriodDiscountAmountVATIncludedPerCapacity] Subtotaal betalingskorting periodieken incl. BTW per capaciteit
[Currency] Valuta
[TemporarySignature] Handtekening welke eenmalig gebruikt kan worden bij het afdrukken van een document
[TemporarySignerName] Ondertekenaar (te gebruiken in combinatie met [TemporarySignature])
Bouwsteen hoofdonderdeel
[ProductBuildingBlockMainPart] Hoofdonderdeel van een bouwsteen
Bouwsteen onderdeel
[ProductBuildingBlockMainPart] Hoofdonderdeel van een bouwsteen
[ProductBuildingBlockPart] Onderdeel van een bouwsteen
Fasering
[PhasingID] ID van de fase
[PhasingCode] Code van de fase
[PhasingDescription] Omschrijving van de fase
[PhasingPriority] Prioriteit van de fase
Taakstroom (i.g.v. taken)
[TaskFlowPosition] Taakstroom positie
[TaskFlowDescription] Taakstroom omschrijving
[TaskFlowSourceDate] Taakstroom bron datum
[TaskFlowSourceDate:dd mmmm yyyy] Taakstroom bron datum (notatie: 1 januari 2000)
[TaskFlowSourceDate:dd-mm-yyyy] Taakstroom bron datum (notatie: 01-01-2000)
[TaskFlowSourceDate:dd-mm-yy] Taakstroom bron datum (notatie: 01-01-00)
[TaskFlowSourceDate:ddmmyy] Taakstroom bron datum (notatie: 010100)
TaskFlowSourceNumber Taakstroom bron aantal
TaskFlowSourceNumberCU Taakstroom bron aantal (CE)
TaskFlowSourceNumberTU Taakstroom bron aantal (HE)
TaskFlowSourceNumberSU Taakstroom bron aantal (SE)
TaskFlowSourceProductID Taakstroom bron product ID
TaskFlowSourceProductCode Taakstroom bron product code
TaskFlowSourceProductDescription Taakstroom bron product omschrijving