Documenten

Sjablonen - Tags - Letter of Credit

In de sjablonen die gebruikt worden voor Letter of Credit kunnen de volgende tags gebruikt worden

Tags Beschrijving
 [ApplicantCompanyName]  Bedrijfsnaam aanvrager
 [BeneficiaryManagingDirector]  Directeur ontvanger
 [BeneficiaryProjectNumber]  Projectnummer ontvanger
 [BuildingKind]  Soort gebouw
 [CBNLetterOfCreditNumber]  CBN Letter of Credit nummer
 [ChamberOfCommerceNumber]  Nummer van de Kamer van Koophandel
 [ContainerCode]  Container nummer
 [CurrencyCode]  Valuta code
 [DescriptionPart]  Omschrijving onderdeel
 [DetailedPackingLists]  Gedetailleerde verpakkingslijsten
 [DocumentNo]  Document nummer
 [DrawnUnderLong]  
 [DrawnUnderShort]  
 [EntityLines#1]  Factuurregels
 [Equipmentshipped]  Verscheept materiaal
 [FreightAmount]  Vracht bedrag
 [FreightLines]  Vracht regels
 [FreightPercentage]  Vracht percentage
 [ItemLines]  Item regels
 [ItemStr]  
 [LCApplicantAddress]  LoC adres aanvrager
 [LCApplicantBankName]  LoC naam bank aanvrager
 [LCApplicantCity]  LoC woonplaats aanvrager
 [LCApplicantCompanyName]  LoC naam aanvrager
 [LCApplicantCountry]  LoC land aanvrager
 [LCApplicantPostalCode]  LoC postcode aanvrager
 [LCApplicantProjectmanager]  LoC projectmanager aanvrager
 [LCBeneficiaryAddress]  LoC adres ontvanger
 [LCBeneficiaryCity]  LoC woonplaats ontvanger
 [LCBeneficiaryCompanyName]  LoC naam ontvanger
 [LCBeneficiaryCountry]  LoC land ontvanger
 [LCBeneficiaryFaxNumber]  LoC faxnummer ontvanger
 [LCBeneficiaryFinancialmanager]  LoC financieel manager ontvanger
 [LCBeneficiaryManagingDirector]  LoC directeur ontvanger
 [LCBeneficiaryPostalcode]  LoC postcode ontvanger
 [LCBeneficiaryProjectmanager]  LoC projectmanager ontvanger
 [LCBeneficiaryProjectNo]  LoC projectnummer ontvanger
 [LCBeneficiarySitemanager]  LoC manager op projectlocatie ontvanger 
 [LCBeneficiaryTelephoneNumber]  LoC telefoonnummer ontvanger
 [LCContractName]  LoC contract naam
 [LCContractNo]  LoC contractnummer
 [LCDate]  LoC datum
 [LCDocCreditNo]  LoC document creditnummer
 [LCEntityLines#1]  LoC entiteitregels
 [LCEvent]  LoC event omschrijving
 [LCEventNo]  LoC event nummer
 [LCFormM]  LoC formulier M nummer
 [LCInvoiceNumber]  LoC factuurnummer
 [LCLocation]  LoC locatie
 [LCNo]  LoC nummer
 [LCNotifyAddress]  LoC informatie adres
 [LCNumberOfIssuingBank]  LoC nummer van uitgevende bank
 [LCOwnerGoodsAddress]  LoC adres eigenaar goederen
 [LCOwnerGoodsCity]  LoC woonplaats eigenaar goederen
 [LCOwnerGoodsCompanyName]  LoC naam eigenaar goederen
 [LCOwnerGoodsPostalcode]  LoC postcode eigenaar goederen
 [LCProjectName]  LoC projectnaam
 [LoadingInspector]  Inspecteur bij laden
 [LoCACI]  
 [LoCAddress]  LoC adres
 [LoCAttnLong]  LoC ter attentie van (lange omschrijving)
 [LoCAttnShort]  LoC ter attentie van (korte omschrijving)
 [LoCCity]  LoC woonplaats
 [LoCCountry]  LoC land
 [LoCDescription]  LoC omschrijving
 [LoCFaxNumber]  LoC faxnummer
 [LoCPostalCode]  LoC postcode
 [LoCReference]  LoC referentie
 [LoCTelePhoneNumber]  LoC telefoon nummer
 [MaterialAmount]  Materiaal bedrag
 [MaterialPercentage]  Materiaal percentage
 [Name]  Relatie Naam
 [OrderNo]  Order nummer
 [PackingList]  Verpakkingslijst
 [Phase]  Fase
 [PhoneNumber]  Telefoon nummer
 [PortofDispatch]  Haven van (af)levering
 [PortofUnloading]  Haven van uitladen
 [ProformaInvoiceDate]  Proforma factuur datum
 [ProformaInvoiceNumber]  Proforma factuur nummer
 [ProjectCode]  Project code
 [ProjectDescriptionLong]  Project omschrijving lang
 [ProjectPartCode]  Deelproject code
 [ProjectPartDescription]  Deelproject omschrijving
 [PsiCompanyName]  Naam inspectiebedrijf vóór transport 
 [PsiCompanyNameLong]  Naam (lang) inspectiebedrijf vóór transport
 [ReceiverCountry]  Land van ontvangst
 [ReferenceInternal]  Interne referentie
 [RelationATTN]  Relatie T.A.V.
 [SealNo]  (Af)dichting nummer
 [ShipmentAgent]  Transport vertegenwoordiger
 [ShipmentAgentResponsible]  Transport vertegenwoordiger verantwoordelijk
 [Shipmentcargotype]  Transportwijze vracht
 [ShipmentNetWeight]  Nettogewicht vracht
 [ShipName]  Naam schip
 [Shipper]  Transporteur
 [SignCity]  Woonplaats waar het document is getekend
 [SignDate]  Datum wanneer het document is getekend
 [SumContainerTypes]  Aantal containertypes
 [TotalAmountVATExcluded]  Totaalbedrag exclusief BTW
 [TotalAmountVATIncluded]  Totaalbedrag inclusief BTW
 [TotalVATAmount]  Totaal BTW bedrag
 [UnloadingDate]  Datum van uitladen
 [VATNumber]  BTW nummer
 [WVLPackageNo]  WVL verpakkingsnummer

De lijst hierboven is geen complete lijst, maar een opsomming van een groot aantal specifieke tags. Indien u een specifieke tag zoekt, die niet in deze lijst staat, kunt u contact met ons opnemen.