Voorbeeld bedrijf 1

Grootboeken

 

Grootboek Omschrijving Balans/W&V Type Subtotaal
4000 Goodwill Balans Bezitting Nee
4050 Goodwill (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
4999 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Balans Bezitting Ja
5000 Bedrijfsterrein Balans Bezitting Nee
5500 Gebouwen Balans Bezitting Nee
5550 Gebouwen (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
5999 GROND & GEBOUW Balans Bezitting Ja
6800 Vervoermiddelen Balans Bezitting Nee
6850 Vervoermiddelen (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
7000 Kantoorinventaris Balans Bezitting Nee
7050 Kantoorinventaris (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
7999 MATERIELE VASTE ACTIVA Balans Bezitting Ja
8999 VOORZIENINGEN Balans Bezitting Ja
10999 DEELNEMINGEN Balans Bezitting Ja
11300 Lening u/g (0987.654.321) Balans Bezitting Nee
11305 Aflossing lening u/g (0987.654.321) Balans Bezitting Nee
11999 LANGLOPENDE VERSTREKTE LENINGEN Balans Bezitting Ja
15010 Beginvoorraad handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15012 Inkopen handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15014 Verbruik handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15016 Mutaties voorraad handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15017 Herwaardering voorraad handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15018 Incourantheid handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15020 Beginvoorraad versartikelen Balans Bezitting Nee
15022 Inkopen versartikelen Balans Bezitting Nee
15024 Verbruik versartikelen Balans Bezitting Nee
15026 Mutaties voorraad versartikelen Balans Bezitting Nee
15027 Herwaardering voorraad versartikelen Balans Bezitting Nee
15028 Incourantheid versartikelen Balans Bezitting Nee
15999 VOORRADEN Balans Bezitting Ja
16000 Debiteuren Balans Bezitting Nee
16080 Debiteuren (Incompany) Balans Bezitting Nee
16100 Debiteuren tussenrekening incasso Balans Bezitting Nee
16999 HANDELSVORDERINGEN Balans Bezitting Ja
19000 Kas algemeen Balans Bezitting Nee
19200 Bank (1234.56.789) Balans Bezitting Nee
19400 Rekening Courant Holding Balans Bezitting Nee
19899 LIQUIDE MIDDELEN Balans Bezitting Ja
19990 Overlopende activa Balans Bezitting Nee
19999 OVERIGE BEZITTINGEN Balans Bezitting Ja
20000 Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Balans Eigen vermogen Nee
20800 Algemene reserves Balans Eigen vermogen Nee
20900 Onverdeeld resultaat Balans Eigen vermogen Nee
20999 EIGEN VERMOGEN Balans Eigen vermogen Ja
21999 PRIVE OPNAMEN / STORTINGEN Balans Eigen vermogen Ja
23000 Rekening Courant Balans Schuld Nee
23300 Lening o/g (1234.567.890) Balans Schuld Nee
23305 Aflossing lening o/g (1234.567.890) Balans Schuld Nee
23999 LANGLOPENDE ONTVANGEN LENINGEN Balans Schuld Ja
25000 Crediteuren Balans Schuld Nee
25080 Crediteuren (Incompany) Balans Schuld Nee
25599 HANDELSCREDITEUREN Balans Schuld Ja
25800 Rekening Courant Balans Schuld Nee
25899 RC / KORTLOPENDE LENINGEN Balans Schuld Ja
26000 BTW af te dragen laag Balans Schuld Nee
26050 BTW af te dragen hoog Balans Schuld Nee
26100 BTW marge inkopen Balans Schuld Nee
26120 BTW marge verkopen Balans Schuld Nee
26200 BTW te vorderen Balans Schuld Nee
26300 BTW ICV Voordruk Balans Schuld nee
26320 BTW ICV afdrachten Balans Schuld Nee
26370 BTW verlegd binnenland voordruk Balans Schuld Nee
26375 BTW verlegd binnenland af te dragen Balans Schuld Nee
26400 BTW afdracht lopend jaar Balans Schuld Nee
26420 BTW afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26480 BTW afrondingsverschillen Balans Schuld Nee
26499 OMZETBELASTING Balans Schuld Ja
26500 Af te dragen loonbelasting Balans Schuld Nee
26510 Af te dragen sociale lasten Balans Schuld Nee
26550 Loonbelasting afdracht huidig jaar Balans Schuld Nee
26560 Loonbelasting afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26590 Loonbelasting afrondingsverschillen Balans Schuld Nee
26599 LOONBELASTING Balans Schuld Ja
26600 Pensioenpremie af te dragen Balans Schuld Nee
26605 Pensioenpremie afdracht Balans Schuld Nee
26609 PENSIOENEN Balans Schuld Ja
26620 Sociaal fonds af te dragen Balans Schuld Nee
26625 Sociaal fonds afdracht Balans Schuld Nee
26629 SOCIAAL FONDS Balans Schuld Ja
26700 Vennootschapsbelasting af te dragen Balans Schuld Nee
26750 Vennootschapsbelasting afdracht huidig jaar Balans Schuld Nee
26760 Vennootschapsbelasting afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26799 VENNOOTSCHAPSBELASTING Balans Schuld Ja
26800 Dividendbelasting af te dragen Balans Schuld Nee
26850 Dividendbelasting afdracht huidig jaar Balans Schuld Nee
26860 Dividendbelasting afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26899 DIVIDENDBELASTING Balans Schuld Ja
27800 Netto lonen te betalen Balans Schuld Nee
27820 Netto lonen te betalen (subadministratie) Balans Schuld Nee
27850 Netto lonen betaald huidig jaar Balans Schuld Nee
27860 Netto lonen betaald voorgaand jaar Balans Schuld Nee
27899 LONEN Balans Schuld Ja
28500 Kruisposten kas/bank Balans Schuld Nee
28520 Kruisposten bank/bank Balans Schuld Nee
28551 Tussenrekening PIN Balans Schuld Nee
28553 Tussenrekening creditcard Balans Schuld Nee
28560 Tussenrekening 'niet afgestemd' Balans Schuld Nee
28999 KRUISPOSTEN/TUSSENREKENING Balans Schuld Ja
29800 Declaraties medewerkers Balans Schuld Nee
29990 Overlopende passiva Balans Schuld Nee
29999 OVERIGE SCHULDEN Balans Schuld Ja
30010 Omzet algemeen Winst & verlies Omzet Nee
30020 Omzet specifiek Winst & verlies Omzet Nee
30030 Omzet seizoensproducten Winst & verlies Omzet Nee
30990 Omzet divers Winst & verlies Omzet Nee
31010 Korting algemeen Winst & verlies Omzet Nee
31020 Korting specifiek Winst & verlies Omzet Nee
31030 Korting seizoensproducten Winst & verlies Omzet Nee
31990 Korting divers Winst & verlies Omzet Nee
31999 OMZET Winst & verlies Omzet Ja
32010 Kosten van de omzet algemeen Winst & verlies Kosten Nee
32020 Kosten van de omzet specifiek Winst & verlies Kosten Nee
32030 Kosten van de omzet seizoensproducten Winst & verlies Kosten Nee
32990 Kosten van de omzet divers Winst & verlies Kosten Nee
32999 Kosten van de omzet Winst & verlies Kosten Ja
35000 Bonussen leveranciers Winst & verlies Kosten Nee
35999 BONUSSEN EN RPIJSVERSCHILLEN BIJ LEBERANIERS. Winst & verlies Kosten Ja
36000 Inhuur Winst & verlies Kosten Nee
36500 Werken door derden Winst & verlies Kosten Nee
37000 Vrachtkosten Winst & verlies Kosten Nee
37010 Transportkosten Winst & verlies Kosten Nee
37500 Doorbelaste kosten door leverancier Winst & verlies Kosten Nee
37999 UITBESTEED WERK Winst & verlies Kosten Ja
39900 Resultaat BTW margeregeling Winst & verlies Kosten Nee
39999 ... Winst & verlies Kosten Ja
40000 Bruto loon Winst & verlies Kosten Nee
40010 Vakantiegeld Winst & verlies Kosten Nee
40050 Mutaties vakantiegeld / verplichting Winst & verlies Kosten Nee
40060 Overwerkvergoeding Winst & verlies Kosten Nee
40070 Uitbetaalde vakantie uren Winst & verlies Kosten Nee
40100 Inhouding sectorfondspremie Winst & verlies Kosten Nee
40120 Inhouding premie ww Winst & verlies Kosten Nee
40130 Inhouding premie wao Winst & verlies Kosten Nee
40150 Inhouding premie zvw Winst & verlies Kosten Nee
40200 Inhouding premie bedrijfspensioenfonds Winst & verlies Kosten Nee
40220 Inhouding premie sociaal fonds Winst & verlies Kosten Nee
40300 Spaarloonregeling Winst & verlies Kosten Nee
40500 Inhuur uitzendkrachten Winst & verlies Kosten Nee
40600 Arbodienst Winst & verlies Kosten Nee
40620 Verzuimverzekering Winst & verlies Kosten Nee
40625 Uitkering verzuimverzekering Winst & verlies Kosten Nee
40700 Management kosten Winst & verlies Kosten Nee
40800 Studiekosten Winst & verlies Kosten Nee
40810 Vergoeding woon-/werkverkeer Winst & verlies Kosten Nee
40820 Reiskosten vergoeding Winst & verlies Kosten Nee
40830 Verblijfskosten vergoeding Winst & verlies Kosten Nee
40840 Lunch en klein verteer Winst & verlies Kosten Nee
40900 Diverse personeelskosten Winst & verlies Kosten Nee
40999 PERONEELKOSTENelskosten Winst & verlies Kosten Ja
41400 Afschrijving goodwill Winst & verlies Kosten Nee
41550 Afschrijving gebouwen Winst & verlies Kosten Nee
41680 Afschrijving vervoermiddelen Winst & verlies Kosten Nee
41700 Afschrijving kantoorinventaris Winst & verlies Kosten Nee
41999 AFSCHRIJVINGEN Winst & verlies Kosten Ja
42000 Huur pand Winst & verlies Kosten Nee
42200 Energiekosten Winst & verlies Kosten Nee
42500 Onderhoud inventaris Winst & verlies Kosten Nee
42900 Diverse huisvestingskosten Winst & verlies Kosten Nee
42999 HUISVESTINGSKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
43000 Reclame- & advertentiekosten Winst & verlies Kosten Nee
43050 Beurs- & expositiekosten Winst & verlies Kosten Nee
43100 Reis- & verblijfkosten Winst & verlies Kosten Nee
43150 Representatie Winst & verlies Kosten Nee
43199 VERKOOPKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
43200 Autokosten Winst & verlies Kosten Nee
43220 Reparatie & onderhoud auto Winst & verlies Kosten Nee
43250 Brandstofkosten auto Winst & verlies Kosten Nee
43260 Verzekering auto Winst & verlies Kosten Nee
43270 Motorrijtuigen belasting auto Winst & verlies Kosten Nee
43280 Boetes met betrekking tot auto Winst & verlies Kosten Nee
43299 AUTOKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
44000 Schoonmaakkosten Winst & verlies Kosten Nee
44500 Drukwerk Winst & verlies Kosten Nee
44600 Communicatie (telefoon / internet) Winst & verlies Kosten Nee
44800 Porti Winst & verlies Kosten Nee
44950 Kantine kosten Winst & verlies Kosten Nee
45100 Abonnementen Winst & verlies Kosten Nee
45150 Advieskosten Winst & verlies Kosten Nee
45200 Accountantskosten Winst & verlies Kosten Nee
45250 Juridische kosten Winst & verlies Kosten Nee
45900 Diverse kosten Winst & verlies Kosten Nee
45999 DIVERSE BEDRUIJFSKOSEN Winst & verlies Kosten Ja
47170 Rente lening u/g (0987.654.321) Winst & verlies Kosten Nee
47300 Bankkosten exclusief rente Winst & verlies Kosten Nee
47350 Rente rekening courant Winst & verlies Kosten Nee
47370 Rente lening o/g (1234.567.890) Winst & verlies Kosten Nee
47800 Betalingskorting ivm betaalmethoden Winst & verlies Kosten Nee
48500 Betalingsverschillen Winst & verlies Kosten Nee
48999 FINANCIERIHNGS Winst & verlies Kosten Ja
60000 Resultaat boekjaar Winst & verlies Resultaat boekjaar Nee


 


 

Voorbeeld bedrijf 2

Grootboeken

 

Grootboek Omschrijving Balans/W&V Type Subtotaal
3000 Vergunningen en consessies Balans Bezitting Nee
3050 Vergunningen en consessies (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
4000 Goodwill Balans Bezitting Nee
4050 Goodwill (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
4999 IMMATERIELE VASTE ACTIVA Balans Bezitting Ja
5000 Bedrijfsterrein Balans Bezitting Nee
5500 Gebouwen Balans Bezitting Nee
5550 Gebouwen (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
5999 GROND & GEBOUWEN Balans Bezitting Ja
6300 Bedrijfsinventaris Balans Bezitting Nee
6350 Bedrijfsinventaris (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
6800 Vervoermiddelen Balans Bezitting Nee
6850 Vervoermiddelen (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
7000 Kantoorinventaris Balans Bezitting Nee
7050 Kantoorinventaris (afgeschreven) Balans Bezitting Nee
7999 MATERIELE VASTE ACTIVA Balans Bezitting Ja
10000 Deelneming 1 Balans Bezitting Nee
10050 Vordering op deelneming 1 Balans Bezitting Nee
10999 DEELNEMINGEN Balans Bezitting Ja
11300 Lening u/g (0987.654.321) Balans Bezitting Nee
11305 Aflossing lening u/g (0987.654.321) Balans Bezitting Nee
11999 LANGLOPENDE VERSTREKTE LENINGEN Balans Bezitting Ja
12000 Voorziening Balans Bezitting Nee
12999 VOORZIENINGEN Balans Bezitting Ja
15010 Beginvoorraad handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15012 Inkopen handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15014 Verbruik handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15016 Mutaties voorraad handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15017 Herwaardering voorraad handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15018 Incourantheid handelsgoederen Balans Bezitting Nee
15020 Beginvoorraad versartikelen Balans Bezitting Nee
15022 Inkopen versartikelen Balans Bezitting Nee
15024 Verbruik versartikelen Balans Bezitting Nee
15026 Mutaties voorraad versartikelen Balans Bezitting Nee
15027 Herwaardering voorraad versartikelen Balans Bezitting Nee
15028 Incourantheid versartikelen Balans Bezitting Nee
15999 VOORRADEN Balans Bezitting Ja
16000 Debiteuren Balans Bezitting Nee
16005 Debiteuren zonder subadministratie Balans Bezitting Nee
16050 Voorziening dubieuze debiteuren Balans Bezitting Nee
16080 Debiteuren (Incompany) Balans Bezitting Nee
16100 Debiteuren tussenrekening incasso Balans Bezitting Nee
16999 HANDELSVORDERINGEN Balans Bezitting Ja
19000 Kas algemeen Balans Bezitting Nee
19200 Bank (1234.56.789) Balans Bezitting Nee
19400 Rekening Courant Holding Balans Bezitting Nee
19500 Kruisposten kas / bank Balans Schuld Nee
19520 Kruisposten bank / bank Balans Schuld Nee
19551 Tussenrekening PIN Balans Schuld Nee
19553 Tussenrekening creditcard Balans Schuld Nee
19899 LIQUIDE MIDDELEN Balans Bezitting Ja
19950 Waarborgsommen Balans Bezitting Nee
19990 Overlopende activa Balans Bezitting Nee
19999 OVERIGE BEZITTINGEN Balans Bezitting Ja
20000 Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Balans Eigen vermogen Nee
20800 Algemene reserves Balans Eigen vermogen Nee
20900 Onverdeeld resultaat Balans Eigen vermogen Nee
20999 EIGEN VERMOGEN Balans Eigen vermogen Ja
21110 Stortingen Balans Eigen vermogen Nee
21130 Opnamen Balans Eigen vermogen Nee
21999 PRIVE OPNAMEN / STORTINGEN Balans Eigen vermogen Ja
23000 Rekening Courant Balans Schuld Nee
23300 Lening o/g (1234.567.890) Balans Schuld Nee
23305 Aflossing lening o/g (1234.567.890) Balans Schuld Nee
23999 LANGLOPENDE ONTVANGEN LENINGEN Balans Schuld Ja
25000 Crediteuren Balans Schuld Nee
25005 Crediteurn zonder subadministratie Balans Schuld Nee
25080 Crediteuren (Incompany) Balans Schuld Nee
25100 Crediteuren betalingen onderweg Balans Schuld Nee
25599 HANDELSCREDITEUREN Balans Schuld Ja
25800 Rekening Courant Balans Schuld Nee
25899 RC / KORTLOPENDE LENINGEN Balans Schuld Ja
26000 BTW af te dragen laag Balans Schuld Nee
26050 BTW af te dragen hoog Balans Schuld Nee
26100 BTW marge inkopen Balans Schuld Nee
26120 BTW marge verkopen Balans Schuld Nee
26200 BTW te vorderen Balans Schuld Nee
26300 BTW ICV Voordruk Balans Schuld nee
26320 BTW ICV afdrachten Balans Schuld Nee
26370 BTW verlegd binnenland voordruk Balans Schuld Nee
26375 BTW verlegd binnenland af te dragen Balans Schuld Nee
26400 BTW afdracht lopend jaar Balans Schuld Nee
26420 BTW afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26480 BTW afrondingsverschillen Balans Schuld Nee
26499 OMZETBELASTING Balans Schuld Ja
26500 Af te dragen loonbelasting Balans Schuld Nee
26510 Af te dragen sociale lasten Balans Schuld Nee
26550 Loonbelasting afdracht huidig jaar Balans Schuld Nee
26560 Loonbelasting afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26590 Loonbelasting afrondingsverschillen Balans Schuld Nee
26599 LOONBELASTING Balans Schuld Ja
26600 Pensioenpremie af te dragen Balans Schuld Nee
26605 Pensioenpremie afdracht Balans Schuld Nee
26609 PENSIOENEN Balans Schuld Ja
26620 Sociaal fonds af te dragen Balans Schuld Nee
26625 Sociaal fonds afdracht Balans Schuld Nee
26629 SOCIAAL FONDS Balans Schuld Ja
26700 Vennootschapsbelasting af te dragen Balans Schuld Nee
26750 Vennootschapsbelasting afdracht huidig jaar Balans Schuld Nee
26760 Vennootschapsbelasting afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26799 VENNOOTSCHAPSBELASTING Balans Schuld Ja
26800 Dividendbelasting af te dragen Balans Schuld Nee
26850 Dividendbelasting afdracht huidig jaar Balans Schuld Nee
26860 Dividendbelasting afdracht voorgaand jaar Balans Schuld Nee
26899 DIVIDENDBELASTING Balans Schuld Ja
27800 Netto lonen te betalen Balans Schuld Nee
27820 Netto lonen te betalen (subadministratie) Balans Schuld Nee
27850 Netto lonen betaald huidig jaar Balans Schuld Nee
27860 Netto lonen betaald voorgaand jaar Balans Schuld Nee
27870 Reservering vakantiegeld Balans Schuld Nee
27875 Reservering sociale lasten vakantiegeld Balans Schuld Nee
27880 Spaarregeling te betalen Balans Schuld Nee
27885 Spaarregeling betaald Balans Schuld Nee
27899 LONEN Balans Schuld Ja
28560 Tussenrekening 'niet afgestemd' Balans Schuld Nee
28599 KRUISPOSTEN/TUSSENREKENING Balans Schuld Ja
29800 Declaraties medewerkers Balans Schuld Nee
29990 Overlopende passiva Balans Schuld Nee
29999 OVERIGE SCHULDEN Balans Schuld Ja
35000 Bonussen leveranciers Winst & verlies Kosten Nee
35999 BONUSSEN EN PRIJSVERSCHILLEN LEVERANCIERS Winst & verlies Kosten Ja
36000 Inhuur Winst & verlies Kosten Nee
36500 Werken door derden Winst & verlies Kosten Nee
36999 TOTAAL INHUUR Winst & verlies Kosten Ja
37000 Vrachtkosten Winst & verlies Kosten Nee
37010 Transportkosten Winst & verlies Kosten Nee
37500 Doorbelaste kosten door leverancier Winst & verlies Kosten Nee
37999 UITBESTEED WERK Winst & verlies Kosten Ja
39900 Resultaat BTW margeregeling Winst & verlies Kosten Nee
39999 TOTAAL MARGE REGELING Winst & verlies Kosten Ja
40000 Bruto loon Winst & verlies Kosten Nee
40010 Vakantiegeld Winst & verlies Kosten Nee
40050 Mutaties vakantiegeld / verplichting Winst & verlies Kosten Nee
40060 Overwerkvergoeding Winst & verlies Kosten Nee
40070 Uitbetaalde vakantie uren Winst & verlies Kosten Nee
40100 Inhouding sectorfondspremie Winst & verlies Kosten Nee
40120 Inhouding premie ww Winst & verlies Kosten Nee
40130 Inhouding premie wao Winst & verlies Kosten Nee
40150 Inhouding premie zvw Winst & verlies Kosten Nee
40200 Inhouding premie bedrijfspensioenfonds Winst & verlies Kosten Nee
40220 Inhouding premie sociaal fonds Winst & verlies Kosten Nee
40300 Spaarloonregeling Winst & verlies Kosten Nee
40500 Inhuur uitzendkrachten Winst & verlies Kosten Nee
40600 Arbodienst Winst & verlies Kosten Nee
40620 Verzuimverzekering Winst & verlies Kosten Nee
40625 Uitkering verzuimverzekering Winst & verlies Kosten Nee
40700 Management kosten Winst & verlies Kosten Nee
40800 Studiekosten Winst & verlies Kosten Nee
40810 Vergoeding woon-/werkverkeer Winst & verlies Kosten Nee
40820 Reiskosten vergoeding Winst & verlies Kosten Nee
40830 Verblijfskosten vergoeding Winst & verlies Kosten Nee
40840 Lunch en klein verteer Winst & verlies Kosten Nee
40900 Diverse personeelskosten Winst & verlies Kosten Nee
40999 PERSONEELSKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
41400 Afschrijving goodwill Winst & verlies Kosten Nee
41550 Afschrijving gebouwen Winst & verlies Kosten Nee
41680 Afschrijving vervoermiddelen Winst & verlies Kosten Nee
41700 Afschrijving kantoorinventaris Winst & verlies Kosten Nee
41999 AFSCHRIJVINGEN Winst & verlies Kosten Ja
42000 Huur pand Winst & verlies Kosten Nee
42200 Energiekosten Winst & verlies Kosten Nee
42500 Onderhoud inventaris Winst & verlies Kosten Nee
42900 Diverse huisvestingskosten Winst & verlies Kosten Nee
42999 HUISVESTINGSKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
43000 Reclame- & advertentiekosten Winst & verlies Kosten Nee
43050 Beurs- & expositiekosten Winst & verlies Kosten Nee
43100 Reis- & verblijfkosten Winst & verlies Kosten Nee
43150 Representatie Winst & verlies Kosten Nee
43199 VERKOOPKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
43200 Autokosten Winst & verlies Kosten Nee
43220 Reparatie & onderhoud auto Winst & verlies Kosten Nee
43250 Brandstofkosten auto Winst & verlies Kosten Nee
43260 Verzekering auto Winst & verlies Kosten Nee
43270 Motorrijtuigen belasting auto Winst & verlies Kosten Nee
43280 Boetes met betrekking tot auto Winst & verlies Kosten Nee
43299 AUTOKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
44000 Schoonmaakkosten Winst & verlies Kosten Nee
44500 Drukwerk Winst & verlies Kosten Nee
44600 Communicatie (telefoon / internet) Winst & verlies Kosten Nee
44800 Porti Winst & verlies Kosten Nee
44950 Kantine kosten Winst & verlies Kosten Nee
45100 Abonnementen Winst & verlies Kosten Nee
45150 Advieskosten Winst & verlies Kosten Nee
45200 Accountantskosten Winst & verlies Kosten Nee
45250 Juridische kosten Winst & verlies Kosten Nee
45900 Diverse kosten Winst & verlies Kosten Nee
45999 DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
47170 Rente lening u/g (0987.654.321) Winst & verlies Kosten Nee
47300 Bankkosten exclusief rente Winst & verlies Kosten Nee
47350 Rente rekening courant Winst & verlies Kosten Nee
47370 Rente lening o/g (1234.567.890) Winst & verlies Kosten Nee
47800 Betalingskorting ivm betaalmethoden Winst & verlies Kosten Nee
47999 OVEIGE BEDRIJFSKOSTEN Winst & verlies Kosten Nee
48300 Rente bancaire lening  Winst & verlies Kosten Nee
48500 Leveranciers krediet kosten Winst & verlies Kosten Nee
48999 FINANCIERINGSKOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
49490 Overige rente baten Winst & verlies Kosten Nee
49500 Betalingskorting ivm betaalmethoden Winst & verlies Kosten Nee
49999 FINANCIELE BATEN Winst & verlies Kosten Ja
70010 Kosten van de omzet algemeen Winst & verlies Kosten Nee
70020 Kosten van de omzet specifiek Winst & verlies Kosten Nee
70030 Kosten van de omzet seizoensproducten Winst & verlies Kosten Nee
70990 Kosten van de omzet divers Winst & verlies Kosten Nee
70999 KOSTEN VAN DE OMZET Winst & verlies Kosten Ja
71000 Bonussen Winst & verlies Kosten Nee
71999 BONUSSEN Winst & verlies Kosten Ja
72000 Inhuur Winst & verlies Kosten Nee
72500 Werken voor derden Winst & verlies Kosten Nee
72999 UITBESTEED WERK Winst & verlies Kosten Ja
75000 Vrachtkosten Winst & verlies Kosten Nee
75010 Transportkosten Winst & verlies Kosten Nee
75500 Doorbelaste kosten door leverancier Winst & verlies Kosten Nee
75999 OVERIGE OMZETGERELATEERDE KOSTEN Winst & verlies Kosten Ja
80010 Omzet algemeen Winst & verlies Omzet Nee
80020 Omzet specifiek Winst & verlies Omzet Nee
80030 Omzet seizoensproducten Winst & verlies Omzet Nee
80990 Omzet divers Winst & verlies Omzet Nee
81010 Korting algemeen Winst & verlies Omzet Nee
81020 Korting specifiek Winst & verlies Omzet Nee
81030 Korting seizoensproducten Winst & verlies Omzet Nee
81990 Korting divers Winst & verlies Omzet Nee
81999 OMZET Winst & verlies Omzet Ja
90000 Bijzondere baten Winst & verlies Omzet Nee
91000 Bijzondere lasten Winst & verlies Omzet Nee
97000 Winst belasting Winst & verlies Omzet Nee
99000 Resultaat boekjaar Winst & verlies Resultaat boekjaar Nee


 


 

Dagboeken

Dagboek Omschrijving Type Basis rekening
100 Kas (algemeen) Kas 19000 - Kas algemeen
200 Bank (1234.56.789) Bank 19200 - Bank (1234.56.789)
400 Holding (1234.567.8900) Bank 19400 - Rekening Courant Holding
500 Medewerkers (salarissen) Medewerkers 27820 - Netto lonen te betalen (subadministratie)
520 Medewerkers (declaraties) Medewerkers 29800 - Declaratie medewerkers
600 Inkoop Inkoop 25000 - Crediteuren
680 Inkoop (Incompany) Inkoop 25080 - Crediteuren (Incompany)
700 Verkoop Verkoop 16000 - Debiteuren
780 Verkoop (Incompany) Verkoop 16080 - Debiteuren (Incompany)
800 Memoriaal Memoriaal  
820 Afschrijvingen Memoriaal  
830 Logistieke mutaties Memoriaal  
900 Meervoudig memoriaal Meervoudig memoriaal  
920 Lonen Meervoudig memoriaal  
990 Accountants memoriaal Meervoudig memoriaal  

 

Btw codes

Code % Omschrijving Type Inkoop Verkoop Inclusief Basis rekening Aangifte vak Instelling
1 6 BTW inkoop laag excl. Binnenland Ja Nee Nee 26200 - BTW te vorderen 5b - N - J  
2 6 BTW inkoop laag incl. Binnenland Ja Nee Ja 26200 - BTW te vorderen 5b - N - J  
3 21 BTW inkoop hoog excl. Binnenland Ja Nee Nee 26200 - BTW te vorderen 5b - N - J  
4 21 BTW inkoop hoog incl. Binnenland Ja Nee Ja 26200 - BTW te vorderen 5b - N - J  
5 0 BTW inkoop 0% Binnenland Ja Nee Nee 26200 - BTW te vorderen 5b - N - J  
8 0 BTW verlegd afdracht Nederland BTW verlegd Ja Nee Nee 26375 BTW verlegd binnenland af te dragen 2a - J - J 21% - 80
11 6 BTW verkoop laag excl. Binnenland Nee Ja Nee 26000 - BTW af te dragen laag 1b - J - J  
12 6 BTW verkoop laag incl. Binnenland Nee Ja Ja 26000 - BTW af te dragen laag 1b - J - J  
13 21 BTW verkoop hoog excl. Binnenland Nee Ja Nee 26050 - BTW af te dragen hoog 1a - J - J  
14 21 BTW verkoop hoog incl. Binnenland Nee Ja Ja 26050 - BTW af te dragen hoog 1a - J - J  
15 0 BTW verkoop 0% Binnenland Nee Ja Nee 26000 - BTW af te dragen laag 1e - J - J  
24 0 BTW inkoop marge hoog Marge Ja Nee Nee 39900 - Resultaat BTW margeregeling 1a - J - J 21% - 98
34 0 BTW verkoop marge hoog Marge Nee Ja Nee 39900 - Resultaat BTW margeregeling 1a - J - J 21% - 99
80 21 BTW verlegd Nederland Binnenland Nee Ja Nee 26370 BTW verlegd binnenland voordruk 5b - N - J  
98 0 BTW inkoop margeregeling hoog Binnenland Ja Nee Nee 26100 - BTW marge inkopen 1a - N - N  
99 0 BTW verkoop margeregeling hoog Binnenland Nee Ja Nee 26120 - BTW marge verkopen 1a - N - N  
100 21 ICV te vorderen Binnenland Nee Ja Nee 26300 - BTW ICV voordruk 5b - N - J  
132 0 BTW 0% ICV België ICV Ja Nee Nee 26320 - BTW ICV afdrachten 4b - J - J 21% - 100
149 0 BTW 0% ICV Duitsland ICV Ja Nee Nee 26320 - BTW ICV afdrachten 4b - J - J 21% - 100
232 0 BTW 0% ICL België ICL Nee Ja Nee   3b - J - N  
249 0 BTW 0% ICL Duitsland ICL Nee Ja Nee   3b - J - N  
432 21 BTW verkoop hoog excl. (BE) Binnenland Nee Ja Nee 26050 - BTW af te dragen hoog 1a - J - J  
449 21 BTW verkoop hoog excl. (DU) Binnenland Nee Ja Nee 26050 - BTW af te dragen hoog 1a - J - J  

 


Saldilijst medewerkers:
Op deze saldilijst ziet u per werknemer wat aan hem of haar is verschuldigd/betaald en of er nog een bedrag openstaat.