Documenten

Sjablonen - Tags - Verkoop boekingen

In de sjablonen die gebruikt worden bij de verkoop boekingen kunnen de volgende tags gebruikt worden:

 
 Tags  Beschrijving
 [CurrentDate]  Huidige datum (notatie: 01-01-2000)
 [CurrentDate:dd mmmm yyyy]  Huidige datum (notatie: 1 januari 2000)
 [CurrentDate:dd-mm-yyyy]  Huidige datum (notatie: 01-01-00)
 [CurrentDate:ddmmyy]  Huidige datum (notatie: 010100)
 [Date]  Boekingsdatum (notatie: 01-01-2000)
 [Date:dd mmmm yyyy]  Boekingsdatum (notatie: 1 januari 2000)
 [Date:dd-mm-yyyy]  Boekingsdatum (notatie: 01-01-00)
 [Date:ddmmyy]  Boekingsdatum (notatie: 010100)
 [InvoiceDate]  Factuurdatum (notatie: 01-01-2000)
 [InvoiceDate:dd mmmm yyyy]  Factuurdatum (notatie: 1 januari 2000)
 [InvoiceDate:dd-mm-yyyy]  Factuurdatum (notatie: 01-01-00)
 [InvoiceDate:ddmmyy]  Factuurdatum (notatie: 010100)
 [ExpiryDate]  Vervaldatum (notatie: 01-01-2000)
 [ExpiryDate:dd mmmm yyyy]  Vervaldatum (notatie: 1 januari 2000)
 [ExpiryDate:dd-mm-yyyy]  Vervaldatum (notatie: 01-01-00)
 [ExpiryDate:ddmmyy]  Vervaldatum (notatie: 010100)
 [Description]  Omschrijving van de boeking
 [ReferenceExternal]  Externe referentie
 [InvoiceNumber]  Factuurnummer
 [AdministrationID]  Administratie nummer
 [FinancialYear]  Boekjaar
 [LedgerID]  Dagboek nummer
 [LedgerDescription]  Dagboek omschrijving
 [TransactionNumber]  Boekstuk nummer
 [PaymentMethod]  Betaalmethode
 [PaymentReference]  Betalingskenmerk
 [Pagebreak]  Nieuwe pagina
 [TotalDebitAmount]  Totaal bedrag debet
 [TotalCreditAmount]  Totaal bedrag credit
 [TotalVATAmountDebit]  Totaal btw bedrag debet
 [TotalVATAmountCredit]  Totaal btw bedrag credit
 [TotalAmountVATExcluded]  Totaal bedrag eclusief btw
 [TotalVATAmount]  Totaal btw bedrag
 [TotalAmountVATIncluded]  Totaal bedrag inclusief btw
 [TotalNumber]  Totaal aantal
 [RelationName]  Relatie naam
 [DeliveryName]  Naam van relatie op aflever adres
 [DeliveryNameATTN]  T.a.v. van relatie op aflever adres
 [DeliveryAddress]  Aflever adres
 [DeliveryPostalCode]  Aflever postcode
 [DeliveryCity]  Aflever woonplaats
 [DeliveryPhoneNumber]  Aflever adres telefoonnummer
 [DeliveryFaxNumber]  Aflever adres faxnummer
 [DeliveryCountryID]  Aflever landcode
 [DeliveryCountry]  Aflever land
 [AdministrationDescription]  Naam van administratie
 [AdministrationInvoiceAddress]  Factuuradres van administratie
 [AdministrationInvoicePostalCode]  Postcode van administratie
 [AdministrationInvoiceCity]  Woonplaats van administratie
 [AdministrationDeliveryAddress]  Aflever adres van administratie
 [AdministrationDeliveryPostalCode]  Aflever postcode van administratie
 [AdministrationDeliveryCity]  Aflever woonplaats van administratie
 [AdministrationCountryID]  Landcode van administratie
 [AdministrationCountry]  Land van administratie
 [AdministrationPhoneNumber]  Telefoonnummer van administratie
 [AdministrationFaxNumber]  Faxnummer van administratie
 [AdministrationMobileNumber]  Mobiele nummer van administratie
 [AdministrationEmailAddress]  E-mail adres van administratie
 [AdministrationVATNumber]  BTW nummer van administratie
 [AdministrationChamberOfCommerceNumber]  K.v.K. nummer van administratie
 [AdministrationBankAccount]  Bankrekening van administratie
 [AdministrationWebsite]  Website van administratie
 [RelationID]  Relatienummer
 [Name]  Relatie naam
 [ATTN]  T.a.v. van relatie
 [RelationATTN]  T.a.v. van relatie
 [InvoiceName]  Factuur naam van relatie
 [InvoiceAddress]  Factuur adres van relatie
 [InvoicePostalCode]  Factuur postcode van relatie
 [InvoiceCity]  Factuur woonplaats van relatie
 [InvoiceCountryID]  Factuur landcode van relatie
 [InvoiceCountry]  Factuur land van relatie
 [PhoneNumber]  Telefoonnummer van relatie
 [FaxNumber]  Faxnummer van relatie
 [MobileNumber]  Mobiele nummer van relatie
 [EmailAddress]  E-mail adres van relatie
 [VATNumber]  BTW nummer van relatie
 [LegalRepresentative]  Wettelijk vertegenwoordiger van relatie
 [ChamberOfCommerceNumber]  K.v.K. nummer van relatie
 [TotalVATAmountSpecification]  Specificatie van het totale btw bedrag