Ordner Rapporten - tabblad Analyse - Onderliggende stukken

In dit onderdeel worden de aan een medewerker gekoppelde documenten getoond en gecontroleerd op hun geldigheid.
Achter het woord "Paspoort" staat dan de naam van de med. Het rode icoontje met het witte kruisje geeft aan dat de geldigheid van het paspoort is verlopen. De einddatum van het paspoort ligt dan voor de datum van vandaag. Hiervoor moet wel de geldigheidsduur van het paspoort bij de medewerker worden ingevoerd.