Aanmaken sjabloon (lay-out)

Aanmaken wijzigen sjablonen

Stamgegevens > Algemeen > Documenten > Sjablonen > Sjablonen

In een sjabloon kunnen tags gebruikt worden. Dit zijn velden die in de uiteindelijke weergave worden vervangen door de waarden zoals ze in de database zijn ingevoerd.

Welke tags kunnen worden gebruikt bij het sjabloon openstaande taken staan hieronder beschreven.
 
[CurrentDate] Huidige datum
[CurrentDate:dd mmmm yyyy] Huidige datum met formaat “dd mmmm yyyy”
[CurrentDate:dd-mm-yyyy] Huidige datum met formaat “dd-mm-yy)”
[CurrentDate:ddmmyy] Huidige datum met formaat “ddmmyy”
[RelationNoteUniqueID] relatienummer hoeft niet uniek te zijn.
[RelationID]  relatienummer 
[RelationName] Relatienaam
[TaskID] Taaknummer
[TaskDescription]  Taakbeschrijving
[Subject]  Onderwerp
[NoteTypeID]  Notitie type ID
[NoteTypeDescription]  Notitie type omschrijving
[Body] Inhoud
[ContactTypeID]  Contact type ID
[ContactTypeDescription]  Contact type omschrijving
[FollowUpUser]  Bestemd voor gebruiker
[FollowUpUserName]  Bestemd voor gebruikersnaam
[FollowUpEmployeeID]  Bestemd voor medewerker ID
[FollowUpEmployeeDisplayName]  Bestemd voor medewerker (naam)
[FollowUpEmployeeGroupID] Bestemd voor medewerker groep ID
[FollowUpEmployeeGroupDescription] Bestemd voor medewerker groep (omschrijving)
[FollowUpDate]  Opvolgdatum
[FollowUpDate:dd mmmm yyyy] Opvolgdatum met formaat “dd mmmm yyyy”
[FollowUpDate:dd-mm-yyyy] Opvolgdatum met formaat “dd-mm-yyyy”
[FollowUpDate:ddmmyy] Opvolgdatum met formaat “ddmmyy”
[FollowUpByRelation]  Bestemd voor relatie
[RelationResponse]  Antwoord van relatie
[FollowUpFinishedRelation]  Afgehandeld door relatie
[Solution] Oplossing
[FollowUpFinished]  Afgehandeld