Ordner Rapporten

Uitdraai grootboekrekening met gekoppelde documenten

Als u via de werkbalans een grootboekkaart opvraagt, dan is het mogelijk om deze af te drukken samen met de gekoppelde documenten. (Bijvoorbeeld een lijst van nieuwe investeringen met de bijbehorende inkoopfacturen voor het controle dossier van de jaarstukken.) Afhankelijk waarvoor de uitdraai is bestemd, kan u òf via mutaties òf via eindbalans deze afdruk maken.

In het onderstaande afbeelding ziet u een voorbeeld van een grootboekrekening.


Als er aan een regel een document is gekoppeld, kunt u dat herkennen aan het -icoon aan het einde van de regel. Als dit icoon er niet staat, dan is er geen document gekoppeld aan deze grootboekregel. Dus vb1/2008 heeft een document gekoppeld en vb2/2008 niet.

Afdrukken:
Als u op het Exporteer naar PDF
(inclusief documenten)-icoontje klikt, en vervolgens op de knop openen, zal de grootboekkaart met de gekoppelde documenten in pdf formaat worden geopend. Hier kunt u vervolgens de gegevens opslaan of afdrukken.

Een document wat op deze wijze afgedrukt wordt, wordt voorzien van de omschrijving op de grootboekkaart in de linkerbovenhoek (zie onderstaand voorbeeld)