Ordner Memoriaal - Recapitulatie dagboek memoriaal

Binnen de ordner memoriaal kunt u snel een recapitulatie van uw memoriaal-boekingen opvragen. Dat wil zeggen dat u een overzicht krijgt van alle memoriaalboekingen, inclusief alle boekingsgegevens (grootboekrekeningen, datum(s) en bedragen).
Aan de rechterkant van uw scherm ziet u bovenin een groenvinkje.png-tabblad. Hier kunt u op klikken.

Periode systeem: Hier kunt u het periode systeem voor uw recapitulatie opgeven. Via een dropdown-menu heeft u de keuze tussen de opties Jaren, Kwartalen of Maanden.
Periode: Bij 'Periode' kunt u vervolgens de exacte periode opgeven.
Toon verwerkte boekingen: Als u dit aanvinkt, ziet u ook alle boekingen die u reeds heeft verwerkt. Voor een beschrijving van het verwerken van boekingen, klik op verwerken van boekingen.
Toon boekingen buiten selectie: Als u dit aanvinkt, krijgt u de boekingen buiten de geselecteerde periode te zien.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een recapitulatie van uw memoriaaldagboek. Het betreft één (onverwerkte) memoriaalboeking:
 

 
 1. Hier ziet u het boekstuknummer (3) van de memoriaalboeking. Als u hierop klikt, verschijnt de betreffende boeking op uw scherm.
   
 2. Dit is de datum van de boeking. De boekingsregels, oftewel de 4 datums aan de linkerkant van bovenstaand voorbeeld, kunnen verschillen van de boekingsdatum. In bovenstaand voorbeeld zijn deze gelijk.
   
 3. Links naast dit cijfer staat de grootboekrekening die gebruikt is binnen de memoriaalboeking en meteen rechts de omschrijving van deze grootboekrekening.
   
 4. Hier is de omschrijving van de boekingsregel weergegeven. Daarnaast staat het bijbehorende debet- of creditbedrag vermeld.
   
 5. Hier ziet u de recapitulatie van alle grootboeken die binnen uw dagboek Memoriaal zijn gebruikt. Dit is als het ware een samenvatting van alle boekingen. In de eerste kolom ziet u het grootboeknummer, daarnaast de grootboekomschrijving. In de laatste twee kolommen zijn de bedragen weergegeven.
   
 6. Hier ziet u dat de boekingen die uw grootboek recapitulatie laat zien, nog niet zijn verwerkt. Voor meer informatie over het verwerken van boekingen, klik op verwerken van boekingen.
Zou de boeking wel verwerkt zijn, is er onder aan de recapitulatie te zien dat er een verwerkingsverslag is aangemaakt.Dit verwerkingsverslag is te zien bij de optie Verwerkingsverslagen in de gele ordner Rapporten.

Printen

Het is mogelijk om de recapitulatie inclusief de gekoppelde documenten in één keer af te drukken en/of op te slaan. Dit gaat via het -icoontje, bovenaan de pagina.