Ordner Memoriaal - Aanmaken dagboek meervoudig memoriaal

Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken

Voordat u aan de slag kunt met de ordner meervoudig memoriaal, dient er eerst een dagboek meervoudig memoriaal te zijn aangemaakt.

Om een dagboek aan te maken kiest u bovenstaand pad. Vervolgens kiest u de administratie. Daarna klikt u op het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon om en nieuw dagboek aan te maken.
 
Administratie
Hier komt de naam van uw geselecteerde administratie te staan waarvoor u nu een dagboek aan gaat maken.

Dagboek
Hier dient u het dagboeknummer op te geven.

Omschrijving
Hier vult u de omschrijving van het dagboek in, in dit geval 'Meervoudig Memoriaal', of iets dat hiermee nauw verbonden is, zoals natuurlijk 'Accountants Memoriaal'.

Dagboek type
Via een dropdown-menu kunt u het bijbehorende type selecteren. In dit geval selecteert u dus 'Meervoudig Memoriaal'.

Boekstuknummer readonly
Hier bepaalt u of het boekstuknummer wijzigbaar is of niet.

Standaard rekening
Hier kunt u de grootboekrekening kiezen die standaard bij dit dagboek hoort. Voor het dagboek meervoudig memoriaal is er geen standaard rekening, dus hoeft u hier ook niets in te vullen.

Tabblad type
Selecteer hier vanuit de drop down. De inhoud van de ordner wordt gerangschikt naar uw selectie. Voor een dagboek meervoudig memoriaal is het raadzaam om de optie 'Per maand' te selecteren, of 'Per kwartaal' in geval van een kleine administratie. De optie 'Alfabetisch' wordt meestal bij de dagboek In- en Verkoop gekozen, zodat per relatie de boekingen kunnen worden opgevraagd.

Valuta
Hier vult u de valuta in waarmee in dit dagboek geboekt wordt.

BTW
Hier geeft u aan of het nodig is om BTW te boeken in dit dagboek. Aangezien u in het meervoudig memoriaal niet altijd te maken heeft met BTW, hoeft u deze optie niet aan te vinken.

Standaard BTW code
U kunt hier een standaard BTW code opgeven. Dit is niet verplicht. Indien u het wel opgeeft, wordt een boeking vanuit dit dagboek standaard met deze BTW code geopend. Uiteraard is dit wel wijzigbaar.

Toegestane BTW codes 
Het is mogelijk om een grote hoeveelheid BTW codes in te perken door hier op te geven welke BTW codes er in dit dagboek gebruikt mogen worden. Dit wordt vaker gedaan bij het bank- en kasboek door alleen de BTW codes INCLUSIEF BTW aan te vinken. Indien u niets aanvinkt, zijn alle codes beschikbaar om geselecteerd te worden.

Klik vervolgens op OK om alle instellingen op te slaan en het dagboek definitief aan te maken.
 

Specifieke instellingen dagboek type: meervoudig memoriaal

Nadat een nieuw dagboek van het type "meervoudig memoriaal" is aangemaakt, komen er op het tabblad specifieke instellingen bij. 
 
Beginbalans toegestaan
Hier kunt u aanvinken of het wel of niet is toegestaan om beginbalans-boekingen aan te maken. Beginbalans-boekingen zijn boekingen die op 1 januari worden gemaakt en het beginbalans-saldo van het betreffende jaar beïnvloeden. Voor meer informatie over beginbalans-boekingen en de automatisering hiervan, klik op automatisering mutaties.

Als u het dagboek meervoudig memoriaal heeft aangemaakt, zijn linksboven diverse tabbladen zichtbaar. Voor uitleg van deze tabbladen, gaat u naar Dagboeken.
Let op: Die beschrijving geldt voor alle dagboeken.
 

Verklaring van de icoontjes in het scherm:

Indien niet alle icoontje bij u op het scherm getoond worden, dan kunt u klikken op Inrichting dagboek en de instelling op het betreffende tabblad te activeren.
 
      : Hiermee kunt u een boeking of een regel verwijderen.

   : Hiermee kunt u de datum van de regels wijzigen in de datum in de kop.

     : Hiermee kunt u een kopie maken van een bestaande boeking.
   : Hiermee kunt u een factuur printen als u de boeking heeft opgeslagen.
    : Hiermee kunt u een overzicht krijgen van de gemaakte boeking.
   : Hiermee kunt u de historie van een boeking zien. Indien er wijzigingen in de boekingen hebben voorgedaan dan zijn die hier zichtbaar.
    : Hier kunt u lezen wie de boeking heeft gemaakt en wie eventueel de laatste wijziging heeft uitgevoerd.