Ordner bank - Recapitulatie dagboek bank

Binnen de ordner bank kunt u snel een recapitulatie van uw bankboek opvragen. Dat wil zeggen dat u een overzicht krijgt van alle bankboekingen die geboekt zijn, inclusief alle boekingsgegevens (leverancier, debiteur, datum, bedragen en grootboekrekeningen).
Aan de rechterkant van uw scherm ziet u bovenin een groenvinkje.png-tabblad. Hier kunt u op klikken.

 

Periode systeem: Hier kunt u het periode systeem voor uw recapitulatie opgeven. Via een dropdown-menu heeft u de keuze tussen de opties Jaren, Kwartalen of Maanden.
Periode: Bij 'Periode' kunt u vervolgens de exacte periode opgeven.
Toon verwerkte boekingen: Als u dit aanvinkt, ziet u ook alle boekingen die u reeds heeft verwerkt. Voor een beschrijving van het verwerken van boekingen, klik op verwerken van boekingen.
Toon boekingen buiten selectie: Als u dit aanvinkt, krijgrt u de boekingen buiten de geselecteerde periode in het rood te zien.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een recapitulatie van uw bankdagboek. Het betreft één (onverwerkte) bankboeking:
 
Bankboek recapitulatie voorbeeld
 1. Hier ziet u het boekstuknummer van de bankboeking. Als u hierop klikt, verschijnt de betreffende bankboeking op uw scherm.
   
 2. Voor dit nummer staan de datum van de bankboeking weergegeven. 
   
 3. Links naast dit nummer staat de grootboekrekening die gebruikt is binnen de bankboeking en meteen rechts de omschrijving van deze grootboekrekening. 
   
 4. Hier is omschrijving van de boeking weergegeven. Als er maar een regel in de bankboeking is, dan staat hier hetzelfde als bij punt 5. Bij meerdere regels staat hier standaard deze omschrijving 'Boekstukrecapitulatie debet/credit'.
     
 5. Hier staat de omschrijving van de boekingsregel. Zijn er meerdere boekingsregels met betrekking tot dezelfde regel op het afschrift, dan krijgen ze dezelfde omschrijving. 
   
 6. U kunt klikken op het blauwblaadje.png-icoontje om het bijbehorende document van de boeking, op te vragen. Staat er niets, dan is er geen document gekoppeld. Bij handmatig boeken is het handig om het afschrift als document aan de boeking te koppelen.
   
 7. Hier ziet u de recapitulatie van alle grootboeken die binnen uw dagboek Bank zijn gebruikt. Dit is als het ware een samenvatting van alle boekingen. In de eerste kolom ziet u het grootboeknummer, daarnaast de grootboekomschrijving. In de laatste twee kolommen zijn de bedragen weergegeven.
    
 8. Hier ziet u dat de boekingen die uw grootboek recapitulatie laat zien, nog niet zijn verwerkt. Voor meer informatie over het verwerken van boekingen, klik op verwerken van boekingen.
Zou de boeking wel verwerkt zijn, is er onder aan de recapitulatie te zien dat er een verwerkingsverslag is aangemaakt.

 

Dit verwerkingsverslag is te zien bij de optie Verwerkingsverslagen in de gele ordner Rapporten.

Printen

Het is mogelijk om de recapitulatie inclusief de gekoppelde documenten in één keer af te drukken en/of op te slaan. Dit gaat via het -icoontje, bovenaan de pagina.