Logistic Control Center - Instellingen - Rollen

Stamgegevens > Logistiek > Logistic Contol Center > Instellingen > Rollen

De rollen die binnen de werkmaatschappij worden gebruikt, kunt u selecteren door het vakje ervoor aan te vinken. Het is mogelijk om meerdere rollen te selecteren. De geselecteerde rollen worden vervolgens automatisch bij de stamgegevens van de werkmaatschappij gekoppeld. Hier kunt u in de beschrijving nalezen waar de koppeling plaatsvindt.
Als de rol, die u wilt selecteren, er niet tussen staat, dan kunt u in de handleiding bij Rollen nalezen, hoe er een rol in de stamgegevens kan worden toegevoegd.

 

ECC Rollen.PNG
 

De gebruikers waaraan de rollen zijn toegekend, die hierboven zijn aangevinkt, kunnen nu gebruik maken van de functies binnen IBES, die aan de rol zijn toegekend.