Instellingen - Processen instellen - Financieel

Stamgegevens > Logistiek > Logistic Contol Center > [selecteer Proces] > Financieel

Hier worden de instellingen gedaan voor de koppeling met de financiële administratie.

 


Functie/Factuurnr bepaling: Met behulp van de dropdown kunt u een dagboekfunctie instellen.

Verwerkingsmethode: Met behulp van de dropdown kunt u instellen met welke methode de verwerking moet lopen.

Mutatie verwerking: Deze kunt u inschakelen door het vakje aan te vinken. En bij vertraging kunt u een tijd ingeven voordat het wordt verwerkt. Houd echter rekening met het feit dat wanneer u hier bijvoorbeeld 00:00:01 (oftewel 1 seconde) opgeeft, dat Intelly er iets langer over kan doen. Het systeem heeft namelijk zelf een minimale tijd nodig om de mutaties te verwerken.