Logistic Control Center - Instellingen - Processen instellen

Stamgegevens > Logistiek > Logistic Contol Center > [selecteer Proces]

Er is een aantal instellingen in het proces dat ingericht dient te worden in de stamgegevens, zodat het proces binnen het logistieke systeem kan worden gebruikt en door de juiste medewerker(s). Hieronder staan de opties uitgewerkt a.h.v. een inkoopproces:
 

Algemeen
Entiteiten
Projecten
Onderdelen
Toeslagen
Voorraad
Rollen
Financieel
LCC Procesoptie Invoer
Uitvoer
Automatiseren

Algemeen

Hier kunt u inrichten welke entiteiten worden gebruikt, en of er een standaard relatie/product kan worden ingesteld.
Lees meer >>


Entiteiten

Een proces bestaat uit entiteiten. Welk type entiteiten dit zijn is afhankelijk van het soort proces. Een inkoop proces kan bijvoorbeeld bestaan uit Behoefte, Order, Ontvangst, Mutatie en Factuur. Per entiteit kunnen de fases en gebruikersrechten worden ingericht.

  • Behoefte: Dit is de eerste entiteit van het proces, ookwel vraag of offerte genoemd.
  • Order: Dit is de tweede entiteit van het proces, ookwel aanvraag, inkooporder of verkooporder genoemd.
  • Ontvangst: Dit is de derde entiteit van het proces, ookwel levering of productie genoemd.
  • Mutatie: Dit is een speciale entiteit, waarmee voorraadmutatie die buiten de in-/verkoop vallen die toch moeten worden geregistreerd. Bijvoorbeeld bij breuk of voorraadtelling...
  • Factuur: Dit is de laatste entiteit, ookwel facturering of registratie genoemd.
Lees meer >>

Projecten

Hier kunt u voor het proces de instellingen met betrekking tot projecten inrichten.
Lees meer >>

Onderdelen

Hier kunt u voor het proces de onderdelen inrichten die gebruikt kunnen worden.
Lees meer >>

Toeslagen

Hier kunt u instellen welke toeslagen gebruikt kunnen worden in een entiteit.
Lees meer >>

Voorraad

Hier kan het standaard magazijn worden ingericht en de voorraadsoorten worden geselecteerd die worden gebruikt.
Lees meer >>

Rollen

Hier worden de rechten per rol ingesteld.
Lees meer >>

Financieel

Hier worden de instellingen voor het financieel verwerken ingericht.
Lees meer >>


Invoer

Lees meer >>

Uitvoer

Hier wordt ingericht welke uitvoer er gegenereerd moet kunnen worden vanuit een entiteit, bijvoorbeeld een factuur layout en hoe deze factuur in het documentsysteem moet worden verwerkt.
Lees meer >>

Automatiseren

Hier kunt u instellen onder welke voorwaarde(n) bijvoorbeeld een factuur automatisch wordt afgedrukt.
Lees meer >>