Producten - Product etiket

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Producten > Tabblad: Algemeen

Vanuit de product stamkaart, kan een product etiket worden afgedrukt. Deze optie bevindt zich in het tabblad Algemeen achter de knop  Etiket afdrukken.
Om een product etiket af te kunnen drukken moet eerst een sjabloon worden aangemaakt. Het aanmaken van sjablonen en de werking hiervan staat beschreven bij Sjablonen. In het sjabloon moet het sjabloontype "Product etiket" worden ingesteld. Dit is bepalend voor de sjabloonkeuze bij het afdrukken van product etiketten. Op het sjabloon kunnen speciale product etiket tags worden gebruikt.
Om het product etiket naar een printer te kunnen sturen moeten er Intelly printers zijn aangemaakt.
Om de gegevens van het magazijn te bepalen, moet bij het product worden ingesteld in welk(e) magazijnzone(s) het zich bevindt. Dit kan bij het product worden ingesteld in het tabblad Magazijnen.

Als deze instellingen zijn gedaan, dan kan het product etiket worden afgedrukt.
Dit verloopt als volgt:
  • Druk op de knop Etiket afdrukken
  • Selecteer een magazijn. Indien bij het product slechts één magazijn staat ingesteld, dan wordt deze keuze overgeslagen.
  • Selecteer een printer, sjabloon, handelseenheid en aantal. Is er slechts één printer aangemaakt, dan vervalt de keuze. Is er slechts één sjabloon van het type Product etiket, dan vervalt deze keuze. Is het product in slechts één handelseenheid beschikbaar, dan vervalt deze keuze. Bij aantal geeft u aan hoeveel afdrukken er moeten worden gemaakt.
  • Druk op OK en het etiket wordt naar de printer gestuurd en zal er automatisch uit komen rollen.
Het is mogelijk om een standaard printer en sjabloon in te stellen bij een magazijnzone. Wanneer dit is ingesteld en u wilt een etiket afdrukken van een product waarbij die magazijnzone is ingesteld, dan krijgt u bij het afdrukken niet meer de keuze om een printer en sjabloon te selecteren, maar wordt altijd de standaard printer en het standaard sjabloon gekozen. Dit scheelt weer extra handelingen en dus tijd.
Hoe het instellen van de standaard printer en sjaboon in zijn werk gaat, kunt u lezen bij het magazijn. Dit moet per zone worden ingesteld in de velden Label printer en Label sjabloon in het Instellingen scherm expandinfo.gif (groene i).