Ordner Rapporten - Grootboek - Overlopende activa/passiva

Het gaat hier om posten die in deze periode betaald of ontvangen zijn maar eigenlijk in de volgende periode geboekt zouden moeten worden. De kosten / opbrengsten worden op deze manier in de juiste periode geboekt.