Ordner rapporten - Grootboek

Gele ordner rapporten > Tabblad grootboek

In dit overzicht is per item de algemene werking beschreven. Voor een meer gedetailleerder beeld en meer inhoudelijke zaken kunt u hieronder een keuze maken.
 

Werkbalans

De werkbalans bestaat uit een balans en een resultatenrekening. De werkbalans dankt haar naam aan de snelle en handige manier van werken. Op de balans van een bepaald boekjaar zijn per grootboek de waarden van de beginbalans, de mutaties van het boekjaar, de eindbalans en de eindbalans van het voorgaande boekjaar weergegeven. De winst- en verliesrekening laat voor het geopende boekjaar en de voorgaande boekjaren (maximaal vier) per grootboekrekening de actuele waarden zien.
Lees meer >>

Beginbalans

De beginbalans is uiterst nuttig wanneer u de eindbalans van vorig jaar wilt vergelijken met de beginbalans van het nieuwe jaar. De beginbalans geeft namelijk per grootboekrekening de waarde van de eindbalans van de vorige periode en de waarde van de beginbalans van de nieuwe periode weer. Het komt soms voor dat deze twee waarden verschillen. Deze veranderingen zijn dan zichtbaar in de kolommen 'Mutaties debet' en 'Mutaties credit'.
Lees meer >>

Kolommen balans

De kolommen balans is in vele opzichten hetzelfde als de werkbalans, met als verschillen dat er geen winst- en verliesrekening is weergegeven en dat de kolom 'Mutaties' is uitgesplitst in twee kolommen 'Mutaties debet' en 'Mutaties credit'. U heeft nu een beter inzicht in de mutaties die in het lopend boekjaar zijn ontstaan.
Lees meer >>

Winst & verlies

Als u hierop klikt, verschijnt de winst- en verliesrekening op uw scherm. Per grootboekrekening heeft u inzicht in de mutaties debet, mutaties credit, het saldo hiervan en het saldo van de vorige periode.
Lees meer >>

Periode balans

De periode balans geeft een overzicht van de balans van het gekozen boekjaar per maand.
Lees meer >>


Periode balans (Excel)

Met behulp van deze periode balans wordt een overzicht van de balans van het gekozen boekjaar per maand meteen naar Excel geëxporteerd en er worden percentages berekend van de kosten ten op zichte van de totale kosten.
Lees meer >>


Mutatie balans

Bij deze optie kunt u voor de balans en de winst- en verliesrekening een gewenste periode selecteren waar u de gegevens van wilt inzien. In de kolom 'Omschrijving' kunt u een naam geven aan de door u gekozen balans of winst- en verliesrekening. Bij de winst- en verliesrekening kunt u vier periodekolommen kiezen.
Lees meer >>

Dagboek balans

De dagboekbalans geeft overzicht van de werkbalans maar dan per dagboek.
Lees meer >>


Paragrafen balans

Lees meer >>


Geconsolideerde paragrafen balans

Lees meer >>


Taxonomie rapportage

De taxonomie rapportage is een mappingschema dat uw grootboeken op een logische en duidelijke wijze presenteert. De grootboekrekeningen worden ingedeeld in een standaard schema dat voor rapportagedoeleinden gebruikt wordt.
Lees meer >>

Kengetallen analyse

In dit submenu kunt u voor de laatste 6 jaren, kwartalen of maanden diverse kengetallen opvragen welke zijn gebaseerd op de door u ingedeelde taxonomie rapportage.
Lees meer >>

Periode rapportage


Lees meer >>

Zelfgedefinieerde rapportage


Lees meer >>

Overlopende activa/passiva

Lees meer >>

Uitdraai grootboek

Binnen deze optie is het mogelijk om een overzicht op te vragen van alle grootboekkaarten of een selectie daarvan. Allereerst kunt u de dagboeken opgeven van waar u de grootboeken wil inzien. Daarna kunt u een selectie maken van de grootboeken zelf waar u een overzicht van op uw scherm wil inzien. Vervolgens geeft u de periode op en tenslotte kunt u aangeven of u per grootboek een nieuwe pagina wil hebben. Laatstgenoemde optie is alleen van belang als u de grootboekkaarten wilt afdrukken.
Klik vervolgens op 'OK' om uw zoekopdracht uit te voeren.
Lees meer >>

Verwerkingsverslagen

Dit overzicht laat alle aangemaakte verwerkingsverslagen zien. Tevens is zichtbaar op welke datum het verslag is aangemaakt en wat de status is van het verwerkingsverslag.
Lees meer >>