Ordner Rapporten - Grootboek - Beginbalans

Gele ordner Rapporten > Grootboek > Beginbalans

De beginbalans geeft per grootboekrekening de waarde van de eindbalans van de vorige periode en de waarde van de beginbalans van de nieuwe periode weer. Het komt soms voor dat deze twee waarden verschillen. Deze veranderingen zijn dan zichtbaar in de kolommen 'Mutaties debet' en 'Mutaties credit'.

Hieronder ziet u een kleine selectie van een aantal grootboekrekeningen op de balans:


U ziet vier balansrekeningen. Per balansrekening ziet u achtereenvolgens het grootboeknummer, de naam van de grootboekrekening, de waarde van de eindbalans van de vorige periode (in dit geval 31-12-2007), de mutaties debet en de mutaties credit van het boekjaar waarin u zich bevindt, en tenslotte de waarde van de beginbalans. Binnen de balans kunt u klikken op alle items waar het handje verschijnt als u er met de muis overheen gaat. Alle bedragen herbergen meer informatie en laten u zien hoe het betreffende bedrag tot stand is gekomen.

Grootboekrekeningnummer:
Indien u klikt op het grootboekrekeningnummer, zullen op de rechterpagina alle boekingen getoond worden welke op dit grootboekrekeningnummer zijn geboekt. Dus ook van alle voorgaande jaren.

Omschrijving grootboekrekeningnummer:
Als u klikt op de naam van de grootboekrekening, zal de stamkaart van het grootboekrekeningnummer geopend worden.

Eindbalans vorige periode:
Als u klikt op het bedrag in de kolom Eindbalans vorige periode, kunt u bekijken hoe dit bedrag is opgebouwd. U ziet het beginsaldo van 1 januari uit het vorige boekjaar plus alle mutaties uit het vorige jaar.

Mutaties debet:
Als u klikt op het bedrag in de kolom Mutaties debet ziet u alleen de debetmutaties van het betreffende boekjaar waarin u zich bevindt.

Mutaties credit:
Als u klikt op het bedrag in de kolom Mutaties credit ziet u alleen de creditmutaties van het betreffende boekjaar waarin u zich bevindt.

Beginbalans:
Als u op het bedrag in de kolom 'Beginbalans' klikt, krijgt u te zien hoe het bedrag van de beginbalans is opgebouwd. Meestal is dat rechtstreeks overgenomen uit de eindbalanswaarde van de vorige periode. Soms komt het echter voor dat het beginbalans-bedrag afwijkt van dat van de eindbalans, zie grootboekrekening 2601 BTW af te dragen (verkoop). In dat geval is er een beginbalansboeking gemaakt:

 

In bovenstaande afbeelding ziet u op de tweede regel dat er een correctieboeking is gemaakt om het bedrag uit de eindbalans van 35.000,00 euro te corrigeren. Achtereenvolgens ziet u op de tweede regel het dagboeknummer (80), het boekstuknummer (20), de omschrijving uit de boekingsregel, het debet (of credit)bedrag en de boekingsdatum. Het is mogelijk om de boeking te wijzigen door op het boekstuknummer (20) te klikken.