Ordner Rapporten - Grootboek - Kolommenbalans

Gele ordner Rapporten > Grootboek > Kolommen balans

De kolommenbalans is in vele opzichten hetzelfde als de werkbalans, met als verschillen dat er geen winst- en verliesrekening is weergegeven en dat de kolom 'Mutaties' is uitgesplitst in twee kolommen 'Mutaties debet' en 'Mutaties credit'. U heeft nu een beter inzicht in de mutaties die in het lopend boekjaar zijn ontstaan.

Hieronder ziet u een kleine selectie van een aantal grootboekrekeningen op de balans:


U ziet 4 balansrekeningen. Per balansrekening ziet u achtereenvolgens het grootboeknummer, de naam van de grootboekrekening, de waarden van de beginbalans, de mutaties debet, mutaties credit en de eindbalans.

Binnen de balans kunt u klikken op alle items waar het handje verschijnt als u er met de muis overheen gaat. Alle bedragen herbergen meer informatie en laten u zien hoe het betreffende bedrag tot stand is gekomen.

Grootboekrekeningnummer:
Indien u klikt op het grootboekrekeningnummer zal er op de rechterpagina alle boekingen getoond worden welke op dit grootboekrekeningnummer zijn geboekt. Dus ook van alle voorgaande jaren.

Omschrijving grootboekrekeningnummer:
Als u klikt op de naam van de grootboekrekening, zal de stamkaart van het grootboekrekeningnummer geopend worden.

Beginbalans:
Als u op het bedrag in de kolom 'Beginbalans' klikt, krijgt u te zien hoe het bedrag van de beginbalans is opgebouwd.

Mutaties debet:
Als u klikt op het bedrag in de kolom 'Mutaties debet' ziet u alleen de debetmutaties van het betreffende boekjaar waarin u zich bevindt.

Mutaties credit:
Als u klikt op het bedrag in de kolom 'Mutaties credit' ziet u alleen de creditmutaties van het betreffende boekjaar waarin u zich bevindt.

Eindbalans:
Klikt u op het bedrag in de kolom Eindbalans, dan verschijnt het beginsaldo van het betreffende boekjaar en komen alle mutaties uit dat jaar naar voren. U ziet dus hoe het eindbalans-bedrag is opgebouwd.