Ordner Rapporten - Grootboek - Mutatie balans

Gele ordner Rapporten > Grootboek > Mutatie balans

Bij deze optie kunt u voor de balans en de winst- en verliesrekening een gewenste periode selecteren waar u de gegevens van wilt inzien. In de kolom 'Omschrijving' kunt u een naam geven aan de door u gekozen balans of winst- en verliesrekening. Bij de winst- en verliesrekening kunt u vier periodekolommen kiezen.

Deze rapportage is gelijkwaardig aan de werkbalans, en met de gegevens die er standaard staan krijg je hetzelfde overzicht. Zie ook de afbeelding hieronder:
 

Het voordeel is dat u de data kan aanpassen, zodat u de cijfers van een bepaalde periode kan gaan vergelijken. Tevens is het mogelijk om de omschrijving aan te passen, om de periode kort te beschrijven, bijvoorbeeld jan08 als de data range is aangegeven van 01-01-2008 t/m 31-01-2008. De beschrijving kan maar 5 karakters hebben.

In dit overzicht is het net als in de werkbalans, mogelijk om te kijken hoe de waarden zijn ontstaan. Door er met uw muiscursor overheen te zweven, en wanneer er een handje verschijnt er op te klikken. Kijk voor meer uitleg over dit overzicht , bij de omschrijving van de werkbalans.