Ordner Rapporten - Crediteuren - Ouderdomsanalyse crediteuren

Gele ordner Rapporten > Crediteuren > Ouderdomsanalyse crediteuren

Hier kunt u van een bepaalde datum de openstaande posten crediteuren opvragen. Per crediteur worden de openstaande posten getoond, met gedetailleerde informatie zoals het boekstuknummer, -datum en -bedrag.

Selecteer welke inkoopboeken u wilt inzien.

Zet u een vinkje bij 'Verdichten', wordt enkel het totaal openstaand bedrag per crediteur zichtbaar.

U kunt de datum aanpassen. Standaard staat de datum op vandaag (inzage huidige boekjaar) of op de laatste dag van het boekjaar (inzage vorige boekjaren).

Indien geboekt is in bijvoorbeeld USD en dit vinkvak staat uit, dan ziet u het koersverschil in euro doorgestreept in de lijst terug. Dit wordt niet in het openstaande bedrag meegerekend.
Via het vinkvak 'Toon originele valuta' kunt u ervoor kiezen om de originele valuta te tonen.

U kunt drie periodes opgeven om de tijdsduur van de te betalen posten uit te splitsen.
 

Uitgebreide ouderdomsanalyse:
Hieronder ziet u een afbeelding van hoe een uitgebreide ouderdomsanalyse er uit kan zien.

In het uitgebreide overzicht worden de naam, adres, woonplaats en telefoon gegevens van de elke crediteur, die een openstaande post heeft, vermeld. Vervolgens word voor elke openstaande factuur de volgende gegevens getoond. Links beginnend met het boekstuknummer, factuurdatum, het openstaande bedrag in de juiste kolom van ouderdom, het tolaal bedrag en het aantal dagen dat de post openstaat.
Daarna volgt het totaal van deze crediteur, en onder aan het hele overzicht het totaal van alle crediteuren.

Verdichte ouderdomsanalyse:
Hieronder ziet u een afbeelding hoe een verdichte ouderdomsanalyse eruit ziet.


In het verdichte overzicht staat vanaf links beginnend, naam crediteur, het totale bedrag per periode en het totale bedrag van de crediteur. Het overzicht eindigt ook weer met het totaal van alle crediteuren.