Ordner Rapporten - Crediteuren

Gele ordner Rapporten > Tabblad Crediteuren

In dit overzicht is per item de algemene werking beschreven. Voor een meer gedetailleerder beeld en meer inhoudelijke zaken kunt u hieronder een keuze maken.

Ouderdomsanalyse crediteuren

Hier kunt u van een bepaalde datum de openstaande posten crediteuren opvragen. Per crediteur worden de openstaande posten getoond, met gedetailleerde informatie zoals het factuurnummer, -datum en -bedrag. Zet u een vinkje bij 'Verdichten', wordt enkel het totaal openstaand bedrag per crediteur zichtbaar. Via het vinkvak 'Toon originele valuta' worden de bedragen in geboekte valuta weergegeven. U kunt drie periodes opgeven om de tijdsduur van de openstaande post uit te splitsen. 
Lees meer >>

Saldilijst crediteuren

Op deze saldilijst is per crediteur te zien of er aan het begin van het boekjaar nog een verkoopbedrag open staat. Daarnaast is te zien of en voor welke bedragen gefactureerd en betaald is. In de laatste is het openstaand crediteurensaldo eind boekjaar zichtbaar.
Lees meer >>

Grafische analyse crediteuren

Hier is het mogelijk om een grafiek te genereren, die per ingegeven periode het totale ingeboekte saldo weer kan geven.
Lees meer >>

Factuurcontrole

Met deze factuurcontrole kunt u bekijken, wat de stand is van de ingeboekte facturen waar nog een saldo op openstaat, gespecificeerd naar crediteur.
Lees meer >>

Incompany facturering

Hier krijgt u een overzicht met het saldo wat er gefactureerd is aan de incompany crediteuren.
Lees meer >>

Groeps-ouderdomsanalyse crediteuren

Lees meer >>