Ordner Rapporten - Crediteuren - Saldilijst crediteuren

Gele ordner Rapporten > Crediteuren > Saldlijst crediteuren

Op de saldilijst crediteuren is per crediteur te zien:
- het openstaand saldo aan het begin van het boekjaar,
- het totaal van de crediteur/relatie ingeboekte inkoopbedrag, 
- het totaal aan de crediteur/relatie betaalde bedrag,
- en het openstaande crediteurensaldo aan het einde van het boekjaar.


Hieronder ziet u een afbeelding van hoe zo'n saldilijst eruit ziet:
 

De getallen tussen haakjes, die achter de bedragen van ingeboekt en betaald staan, zijn de aantal mutaties die er in dat jaar zijn geweest.

Onderaan in vet gedrukt staan de totalen per kolom.