Ordner Rapporten - Crediteuren - Incompany facturering

Gele ordner Rapporten > Tabblad Crediteuren > Incompany facturering

Hier krijgt u een overzicht met het saldo wat er ingeboekt is van de incompany crediteuren. Het overzicht is gespecificeerd per company, zie het voorbeeld hieronder:


In de top rij staan de relatienummers van de incompany bedrijven, zoals in de legenda onder aan het overzicht. Daarna ziet u achter elke company staan hoeveel er van de andere bedrijven is ingeboekt, en aan het einde het totaal wat er is ingeboekt. De laatste rij is het totaal wat er bij de andere bedrijven samen is ingeboekt.

Samen met het overzicht van de debiteuren, kunt u hiermee controleren of alles wat ingeboekt is ook is gefactureerd door de andere incompany bedrijven.