Ordner Rapporten - Belasting - Overzicht (aan te geven) omzetbelasting (NL)

Gele ordner Rapporten > Belasting > Overzicht (aan te geven) omzetbelasting NL

Op deze pagina kunt u precies zien hoeveel u aan dient te geven voor uw omzetbelastingaangifte. Allereerst dient u natuurlijk de gewenste maand of het gewenste kwartaal te selecteren. Dit ligt natuurlijk aan het feit of u per maand of per kwartaal de BTW aangeeft. Voor het gemak wordt in het vervolg van deze tekst even aangenomen dat u per kwartaal de BTW aangeeft. Het principe blijft in feite hetzelfde.
 
Daarna ziet u in het rechterscherm de aangiftevakken staan. In de kolommen ‘Grondslag’ en ‘Bedrag’ heeft Intelly de aan te geven bedragen uitgerekend. In het bovenste gedeelte gaat het alleen over het betreffende kwartaal dat u heeft aangeklikt. Als u zich afvraagt hoe Intelly aan de bedragen komt, kunt u klikken op het grondslagbedrag of op het BTW bedrag.
Er komt dan een specificatie naar voren met alle boekingen waar de betreffende BTW code is opgegeven. U kunt vervolgens weer de boekingen opvragen door te klikken op het boekstuknummer. Dan verschijnt de in- of verkoopboeking op het scherm.
 
Klikt u binnen de aangiftecontrole op een willekeurige BTW-code, dan opent zich het scherm van de koppeling tussen de BTW code en het gekozen aangiftetijdvak. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de inrichting.

In de aangiftecontrole ziet u ook binnen ieder aangiftevak de woorden ‘Aangifte’ en ‘Verschil’ staan. Hier zal na het definitief maken en versturen van de aangifte te zien zijn wat u reeds heeft aangegeven en wat u nog dient aan te geven.
 
Nadere bestudering van bovenstaande afbeelding wijst uit dat er 600,00 euro te weinig BTW is aangegeven aan de verkoopkant en aan de inkoopkant 100,00 euro te weinig voorbelasting is aangegeven. Dit kan natuurlijk in een volgende periode gecorrigeerd worden.
 
Dit is vooral van belang in het tweede gedeelte van het scherm. Onder de gegevens van de door u geselecteerde maand ziet u namelijk de aangiftecijfers van het hele jaar en kunt u zien wat er tot nu toe is aangegeven in dat jaar. Bent u bijvoorbeeld bezig met de aangifte van maart, zijn in het onderste gedeelte van het scherm alle gegevens van januari, februari en maart zichtbaar. Ook ziet u dus wat u in het afgelopen jaar aan BTW heeft opgegeven. In de rij eronder is vervolgens het verschil zichtbaar tussen wat wel en niet is aangegeven. Aan de hand van deze informatie weet u dus precies hoeveel u aan BTW dient aan te geven.