Ordner rapporten - Omzetbelasting

Gele ordner rapporten > tabblad Belasting

In dit overzicht is per item de algemene werking beschreven. Voor een meer gedetailleerder beeld en meer inhoudelijke zaken kunt u hieronder een keuze maken.

Overzicht (aan te geven ) omzetbelasting (NL)

In deze menu-optie kunt u per maand of kwartaal zien wat u aan BTW dient aant te geven en heeft aangegeven, inclusief het daarbijhorende verschil. Het BTW-overzicht laat de aangiftevakken met de bijbehorende BTW-codes en bedragen zien. Tevens is naast het overzicht van de geselecteerde maand of kwartaal daaronder ook het totaaloverzicht van het betreffende boekjaar zichtbaar.
Lees meer >>

Aangifte omzetbelasting Nederland

Hier ziet u de door Intelly gegenereerde aangifte omzetbelasting. Dit ziet er hetzelfde uit als het aangifteformulier dat u opstuurt naar de Belastingdienst.
Lees meer >>

ICP aangifte

In deze menu-optie zijn per maand of kwartaal alle intracommunautaire leveringen en diensten opgesomd. Achter de naam van de klant is de landcode vermeld, alsmede het factuurbedrag. Het totale bedrag aan intracommunautaire leveringen en diensten dient ook opgegeven te worden bij de BTW aangifte.
Lees meer >>

ICV aangifte

In dit overzicht zijn per maand of kwartaal alle intracommunautaire verkrijgingen opgesomd. Zichtbaar zijn de naam van de leverancier, de bijbehorende landcode en het factuurbedrag. Het totale bedrag aan intracommunautaire verkrijgingen dient tevens opgegeven te worden bij de BTW aangifte.
Lees meer >>

Omzetbelasting recapitulatie (NL)

Deze menu-optie bevat vier overzichten, die samengesteld worden aan de hand van verschillende bron bestanden. Als alles geboekt en ingevoerd is, heeft u hier de recapitulatie omzetbelasting, die u kan gebruiken voor de jaarrekening.
Lees meer >>

Aangifte controle omzetbelasting (BE)

Lees meer >>

BTW listing (BE)

Lees meer >>

NL Loonbelasting recapitulatie

Deze menu-optie bevat drie overzichten, die samengesteld worden aan de hand van verschillende bron bestanden. Als alles geboekt en ingevoerd is, heeft u hier de recapitulatie loonbelasting, die u kunt gebruiken voor de jaarrekening.
Lees meer >>