Ordner Rapporten - Belasting - Omzetbelasting recapitulatie NL

Gele ordner Rapporten > Belasting > Omzetbelasting recapitulatie NL

Hier vindt u vier overzichten, die uit verschillende bronbestanden zijn samengesteld. Tezamen vormen ze uw recapitulatie omzetbelasting.

1. Dit is het jaaroverzicht van wat u over het hele jaar moet hebben aangegeven. Hier wordt gebruik gemaakt van dezelfde gegevens die uw kwartaal- of maandaangifte gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van de boekingsregels waar een btw code aan gekoppeld is.U ziet achtereenvolgens het grootboeknummer, de grootboekomschrijving, het grondslagbedrag en het BTW bedrag. De (iets kleinere) omschrijving van de BTW code naast het getal tussen haakjes, is de BTW code die gebruikt is/wordt bij het boeken. Deze BTW code is gekoppeld aan de BTW grootboekrekening.
In bovenstaand voorbeeld is (2) BTW laag verkoop dus gekoppeld aan GB 2600 BTW af te dragen 6%. Hoe u deze koppeling legt, is inrichten BTW beschreven.

2. Het tweede overzicht laat de afdrachten zien die er in het lopende jaar zijn gedaan en wat er nog moet worden afgedragen. Het 'saldo aangifte over en binnen huidig boekjaar' zou gelijk moeten zijn aan het jaar aangifte overzicht.Bovenstaande getallen worden overgenomen uit de aangiftevakken binnen uw administratie. Om naar de bijbehorende beschrijving in de handleiding te gaan, klik hier.


3. Het derde overzicht is een uittreksel van de grootboekrekeningen met betrekking tot de omzetbelasting, zoals die in de balans is weergegeven. Met name de waarden in de eindbalans moet u in de bovenstaande twee overzichten kunnen terugvinden. Het totaal omzetbelasting van de eindbalans, in dit geval -65.00, zou moeten overeenkomen met 'aangifte na einde boekjaar' uit het tweede overzicht.In dit overzicht kunt u niet klikken op de afzonderlijke bedragen of de grootboekrekening. Voor een specificatie van de bedragen, dient u te gaan naar de werkbalans. Hier kunt u wel per bedrag/grootboek een specificatie opvragen.


4. Het vierde overzicht is de cumulatieve aangifte, van alle aangiftes zoals overgenomen van de aangiftes aan de belasting in het te controleren jaar. Ook hier zou u de waardes moeten kunnen terugvinden in de bovenstaande overzichten.Net als het tweede overzicht, komen bovenstaande bedragen voort uit de aangiftevakken zoals u deze zelf heeft ingevoerd binnen de omzetbelasting van uw administratie. Klik hier om naar de beschrijving in de handleiding te gaan.

Als u met de muis 'zweeft' over de bedragen, kunt u zien hoe het bedrag is opgebouwd. U ziet van elke maand/elk kwartaal het grondslag- of BTW-bedrag dat u heeft aangegeven.