Ordner Rapporten - Belasting - Loonbelasting recapitulatie (NL)

Gele ordner Rapporten > Tabblad Belasting > Loonbelasting recapitulatie NL

Hier vindt u drie overzichten, die uit verschillende bronbestanden zijn samengesteld. Tesamen vormen ze uw recapitulatie loonbelasting.

1. Het eerste overzicht laat de afdrachten zien die er in het lopende jaar zijn gedaan en wat er nog moet worden afgedragen.2. Het tweede overzicht is een uittreksel van de grootboekrekeningen met betrekking tot de loonbelasting, zoals in de balans is weergegeven. De loonbelasting afdracht van de eindbalans moet gelijk zijn aan wat er is aangegeven over het boekjaar. En het saldo loonbelasting eindbalans moet gelijk zijn aan aangifte na einde boekjaar.3. En het derde overzicht is de cumulatieve aangifte, van alle aangiftes zoals overgenomen van de aangiftes aan de belasting in het te controleren jaar. Ook hier zou u de waardes moeten kunnen terugvinden in de bovenstaande overzichten.


In het laatste overzicht is ook nog te zien waaruit de bedragen zijn opgebouwd, door middel van uw muis over de waardes te bewegen. Er verschijnt een opmerkingen schermpje met afzonderlijke boekingen per maand.