Ordner inkoop - Recapitulatie dagboek inkoop

Binnen de ordner inkoop kunt u snel een recapitulatie van uw inkoopboek opvragen. Dat wil zeggen dat u een overzicht krijgt van alle inkoopfacturen die geboekt zijn, inclusief alle boekingsgegevens (leverancier, datum, bedragen en grootboekrekeningen).
Als u aan de rechterkant van uw scherm op het groenvinkje.png-tabblad klikt, kunt u een of meerdere parameters invullen om de juiste recapitulatie in beeld te krijgen.

 

Periode systeem: Hier kunt u het periode systeem voor uw recapitulatie opgeven. Via een dropdown-menu heeft u de keuze tussen de opties Jaren, Kwartalen of Maanden.
Periode: Bij 'Periode' kunt u vervolgens de exacte periode opgeven.
Toon verwerkte boekingen: Als u dit aanvinkt, ziet u ook alle boekingen die u reeds heeft verwerkt. Voor een beschrijving van het verwerken van boekingen, klik op verwerken boekingen.
Toon boekingen buiten selectie: Als u dit aanvinkt, krijt u de boekingen buiten de geselecteerde periode in het rood te zien.


Hieronder ziet u een voorbeeld van een recapitulatie van uw inkoopdagboek. Het betreft één (onverwerkte) inkoopboeking:
Inkoopboek recapitulatie voorbeeld
 1. Hier ziet u het boekstuknummer van de inkoopboeking. Als u hierop klikt, verschijnt de betreffende inkoopboeking op uw scherm.
   
 2. Voor dit nummer staan de datum en de relatie (crediteur) van de inkoopfactuur weergegeven. Het getal tussen haakjes (1500) is het relatienummer.
   
 3. Links naast dit nummer staat de grootboekrekening die gebruikt is binnen de inkoopboeking en meteen rechts de omschrijving van deze grootboekrekening.
   
 4. Hier is omschrijving van de boeking weergegeven. Naast de rekening crediteuren is dit het documentkenmerk, oftewel de referentie van de factuur. De omschrijving naast de overige (kosten)rekeningen, in dit geval Telefoon, is de omschrijving in de boekingsregel. 
   
 5. Dit is de BTW code. Het getal tussen haakjes (8) is het nummer van de BTW code. Bij 'basis debet' staat het bedrag exclusief BTW, waar de BTW over is berekend.
   
 6. U kunt klikken op het blauwblaadje.png-icoontje om het bijbehorende document van de boeking, op te vragen.
   
 7. Hier ziet u de recapitulatie van alle grootboeken die binnen uw dagboek Inkoop zijn gebruikt. Dit is als het ware een samenvatting van alle boekingen. In de eerste kolom ziet u het grootboeknummer, daarnaast de grootboekomschrijving. In de laatste twee kolommen zijn de bedragen weergegeven.
   
 8. Daaronder bevindt zich de recapitulatie van de BTW. Per BTW code die in uw dagboek Inkoop gebruikt is, zijn de bedragen weergegeven. Helemaal links staat het nummer van uw BTW code met daarnaast de omschrijving. In de 'Grondslag'-kolommen staan de bedragen waarover de BTW is berekend. In de 'Belasting'-kolommen staan vervolgens de BTW-bedragen zelf.
   
 9. Hier ziet u dat de boekingen die uw grootboek recapitulatie laat zien, nog niet zijn verwerkt. Voor meer informatie over het verwerken van boekingen, klik op verwerken van boekingen.
Zou de boeking wel verwerkt zijn, is er onder aan de recapitulatie te zien dat er een verwerkingsverslag is aangemaakt.

 

Dit verwerkingsverslag is te zien bij de optie Verwerkingsverslagen in de gele ordner Rapporten.

Printen

Het is mogelijk om de recapitulatie inclusief de gekoppelde documenten in één keer af te drukken en/of op te slaan. Dit gaat via het -icoontje, bovenaan de pagina.