HACCP - Productie - Invoeren voorraadmutaties

HACCP productie > Productie > Invoeren voorraadmutaties

Als eerste krijgt u een menu van alle voorraadmutaties, deze kan u inzien (Intelly\edit.gif) of u kunt een nieuwe voorraadmutatie aan maken (Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi).

Bij aanmaken van een nieuwe voorraadmutatie krijgt u een pagina zoals hieronder:
 

Voorraadmutatie ID: Dit nummer wordt automatisch door het systeem aangemaakt.
Fabrikant: Selecteer hier de fabrikant die deze producten gebruikt of produceerd. Met het Icoon zoekoverzicht vergrootglasje.PNG-icoon kan u de fabrikant zoeken.
Datum: De datum kan u ook wijzigen.
Aantal: Is het aantal dat verandert moet worden. Positief als u meer voorraad heeft, negatief als u minder voorraad heeft.
Product: Voer hier het product in, met behulp van het Icoon zoekoverzicht vergrootglasje.PNG-icoon kan u die ook zoeken.
Omschrijving: Geef hier een korte omschrijving, waarom deze mutatie wordt gedaan. Bijvoorbeeld verschil voorraadtelling, diefstal, breuk, houdbaarheidsdatum overschreden, o.i.d.
Lotnummer: Hier kan u het lotnummer waarop de mutatie betrekking heeft, zodat deze geregistreerd word bij de lotnummers. Door op het Icoon zoekoverzicht vergrootglasje.PNG-icoon te klikken kunt u het lotnummer zoeken. Hier kan maar een lotnummer worden toegekend, dus als u meerdere lotnummers heeft van hetzelfde product, dan moet u ze allemaal apart inbrengen.
Historisch: ...

Door op 'OK' te klikken wordt de mutatie verwerkt.
Door op 'Terug' te klikken gaat u zonder te wijzigen terug naar het menu.