HACCP - Verkoop - Verkooporders

HACCP productie > Verkoop > Verkooporders

Als eerste krijgt u een menu van alle orders, waarin u een order kunt selecteren om te wijzigen (Intelly\edit.gif) of een nieuwe order aan te maken (Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi).

Bij aanmaken van een nieuwe order krijgt u een pagina zoals hieronder:Verkooporder ID: Dit is een uniek nummer dat automatisch wordt toegekend door het systeem.
Fabrikant: Hier kunt u ingeven welk bedrijf verantwoordelijk is voor de productie en/of aanlevering van de eindproducten.
Relatie: Hier geeft u aan door wie de bestelling is geplaatst.
Afleverdatum: Is de overeengekomen datum waarop de relatie de eindproducten zou kunnen en willen ontvangen.
Referentie: Is een korte omschrijving die meegenomen moet worden op de verkoopfactuur. Bijvoorbeeld het inkoopordernummer van de relatie.
Opmerking: Is een korte omschrijving van afspraken, die niet binnen de standaard afspraken valllen. Deze beschrijving wordt meegenomen op de pakbon.
Geaccepteerd: Als deze aangevinkt is, heeft de verantwoordelijke medewerker de order geaccepteerd.
Afgedrukt: Als deze aangevinkt is, is de pakbon uitgedraaid. Deze kunt u handmatig uitvinken om de pakbon nogmaals uit te draaien.
Historisch: ...
Financiëel verwerkt: Als deze is aangevinkt dan is de order financiëel verwerkt.

Na op de knop 'OK' te hebben geklikt, kunt u vervolgens in het tabblad Aflevergegevens aanvullen als dit nodig is.

Het belangrijkste is dat er onder de kopgegevens, een veld verschijnt waarin je de order kunt gaan ingeven. Hierin moet u het bestelde aantal en het bestelde product invullen.Met het Icoon zoekoverzicht vergrootglasje.PNG-icoon kunt u het gewenste eindproduct zoeken, en met het Intelly/algemeen/indexcard.gif-icoon kan u de stamkaart van het product bekijken. Als het aantal en product zijn ingevuld, dan wordt de rest automatisch gevuld.


Onderaan de pagina staan meerdere knoppen, hieronder krijgt u een korte beschrijving van wat ze doen:OK: Opslaan van de gewijzigde gegevens. (Aflevergegevens en Financiële mutaties worden zichtbaar)
Terug: Ga terug naar het verkooporder menu, zonder wijzigingen op te slaan.
Aanm.prod.order: Maak van de bestelde producten een productieorder. Per artikel kunt u de keuze maken om een productieorder aan te maken.
Accepteren: Deze zorgt ervoor dat de order is geaccepteerd. Nu kan worden overgegaan tot uitleveren. (Productmutaties en Productvoorraad worden zichtbaar)
Print pakbon: Hiermee word er een pakbon van de bestelling uitgedraaid.
Naar financiëel: Hier kunt u de order financiëel verwerken.
Factuur maken: Van de order wordt een factuur gemaakt, met de producten die zijn uitgeleverd. De gegevens worden dan naar verkoopfacturen gezet.Als u op het Subscreen empty-icoon klikt krijgt u te zien wat de status is van de order en kan u hier ingeven hoeveel er verzonden worden naar de klant. Na 'Print pakbon' kunt u pas een factuur maken van de order. Uiteraard is het dan verstandig om hier mee te wachten totdat de levering heeft plaats gevonden, om eventuele mutaties nog mee te kunnen nemen op de factuur. Zie verder bij verkoopfacturen.

Als laatste nog een korte uitleg van de verschillende tabbladen:

Algemeen: De hoofdpagina waar u de relatie en de bestelling kunt invoeren.
Aflevergegevens: Waar de producten naar toe mogen worden gebracht.
Financiële mutaties: Hier staat de mutatie als de order 'naar financiëel' is geboekt
Lotnummers: Hier staan de lotnummers van de geleverde producten.
Productmutaties: Hier kan u de mutatiekaarten van de geleverde producten inzien.
Productvoorraad: Hier kunt u de voorraad van de geleverde producten inzien.
Documenten: Het is hier mogelijk om documenten te koppelen die bij deze order horen. Bijvoorbeeld orderformulier van de relatie, 'pick' pakbon.