HACCP - Verkoop - Verkoopfacturen

HACCP productie > Verkoop > Verkoopfacturen

Als eerste krijgt u een menu van alle facturen, waarin u een factuur kunt selecteren om te wijzigen (Intelly\edit.gif) of een nieuwe factuur aan te maken (Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi).

Bij aanmaken van een nieuwe verkoopfactuur krijgt u een pagina zoals hieronder:Inkoopfactuur nummer: Dit is een uniek nummer dat automatisch door het systeem wordt toegekend.
Fabrikant: Hier kunt u de fabrikant selecteren die de producten heeft gemaakt die op de factuur staan.
Relatie: Dit is de klant die de goederen geleverd heeft gekregen.
Factuurdatum: Deze wordt gevuld, nadat de verkoopfactuur is afgedrukt.
Referentie: Hier kan u eventueel informatie kwijt betreffende deze levering. Bijvoorbeeld het inkoopnummer van de relatie.
Afgedrukt: Als deze is aangevinkt is de verkoopfactuur afgedrukt.

Na op de knop 'OK' te hebben geklikt, krijgt u onder de gegevens meerdere knoppen te staan. Dit krijgt u ook te zien als u bij de verkooporders heeft gekozen om een verkoopfactuur van de order te maken, dan is alles automatisch overgenomen vanuit de order.
Hieronder krijgt u een korte beschrijving van wat de knoppen doen:OK: Opslaan van de gewijzigde gegevens.
Terug: Ga terug naar het verkoopfaktuur menu, zonder wijzigingen op te slaan.
Afdrukken: Hiermee krijgt u als eerste de vraag, wat de factuurdatum moet zijn, en vervolgens wordt de verkoopfactuur afgedrukt.
Naar financiëel: Hier kunt u de verkoopfactuur financiëel verwerken.

Als laatste nog een korte uitleg van de verschillende tabbladen:

Algemeen: De hoofdpagina waar u de relatie gegevens staan en u de facturatie mogelijkheid heeft.
Factuurregels: Hier staat per factuurregel het aantal, de omschrijving, de handelseenheid, de stuksprijs, de Totaalprijs en de BTW code van de geleverde producten. Indien er bijv. een ander aantal is geleverd, kunt u hier voordat de factuur is afgedrukt, de factuurregels aanpassen.
Financiële mutaties: Hier staat de mutatie als de verkoopfactuur 'naar financiëel' is geboekt.
Documenten: Het is hier mogelijk om documenten te koppelen die bij deze verkoopfactuur horen. Bijvoorbeeld 'leverings' pakbon, vrachtbrief, verstuurde verkoopfactuur.