Organisatie - Logistiek - Werkmaatschappijen

Stamgegevens > Algemeen > Organisatie > Logistiek > Werkmaatschappijen

Met werkmaatschappijen kunt u delen van uw onderneming beschrijven die een zelfstandige functie hebben, maar wel binnen één administratie vallen. Per administratie dient u hier een werkmaatschappij aan te maken. 

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon kunt u een nieuwe werkmaatschappij aanmaken, of u kunt een reeds bestaande werkmaatschappij openen om in te zien of te bewerken.  

Na selectie van de werkmaatschappij, krijgt u verschillende tabbladen die behoren bij de stamgegevens van de werkmaatschappij te zien. Afhankelijk van de beschikbare rechten binnen Intelly zijn de tabbladen zichtbaar.