Algemeen - Producten - Overzichten

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Overzichten > Product overzicht

Dit is een overzicht van alle producten die in de adminstratie zijn ingebracht, en met behulp van de zoek mogelijkheden is het gewenste product snel gevonden.

Product ID: Dit is het unieke nummer van het product.

Product omschrijving: Dit is de omschrijving van het product.

Product code: Hier staat de omschrijving of productcode, zoals door de leverancier is opgegeven op hun inkoop facturen.

Handelseenheid: Hier staat in welke handelseenheden het product word verkocht. Het is dus mogelijk dat er meerdere handelseenheden zijn voor één product.

Standaard verkoopprijs: En als laatste staat hier de verkoopprijs van het product, zoals opgegeven in de stamgegevens.

Klik op Producten om naar de beschrijving te gaan over het beheren van producten.