Algemeen - Producten - Producten

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Producten

Er kunnen meerdere soorten producten in de administratie staan. Voorbeelden van product types zijn meubels, kleding en gerechten, deze staat boven het overzicht weergegeven. Standaard heeft elk product drie tabbladen die met gegevens moeten worden gevuld.

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.giicoon kunt u een nieuw product toevoegen, en met het Intelly\edit.gif-icoon kunt u een bestaand product inzien of wijzigen.

Maak een keuze uit de drie tabbladen:

 1. Algemeen
 2. Handelseenheden
 3. Voorraad

productenAlgemeen

Producten - Algemeen

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Producten > Tabblad: Algemeen

In dit tabblad staan de algemene gegevens van het product en hier kunt u zien wat de voorraad is per werkmaatschappij. Er kunnen meerdere werkmaatschappijen worden toegevoegd. Dit houdt in dat het product voor de werkmaatschappij beschikbaar wordt binnen de bedrijfsprocessen.

Als er nog geen mutaties hebben plaatsgevonden in de voorraad van dit artikel in een werkmaatschappij, dan kunt u deze met het vuilnisbakje voor aan de regel verwijderen. Zodra er een mutatie heeft plaatsgevonden is dit niet meer mogelijk.

Voor elke werkmaatschappij kunt u via het -icoon naar het Handelseenheden scherm, waar u de volgende gegevens in de kop kunt opgeven:
 
 • BTW Code: Hier kunt u een van de btw codes selecteren. Klik op btw code voor de beschrijving in de handleiding.
 • Product type: Selecteer hier het product type.
 • Standaard magazijn: Hier kunt u het magazijn selecteren waaruit de werkmaatschappij zijn goederen uitgeeft/uitleverd.
 • Kassa prijs: Indien u gebruik maakt van een kassa systeem, kunt u hier de kassa prijs inbrengen.
 • Traceerbaar: Hiermee geeft u aan of het product traceerbaar moet zijn.
 • Serienummer j/n: Hiermee geeft u aan of er serienummers bij het product moeten worden gebruikt.
In de lijst die eronder staat, zijn de volgende gegevens beschikbaar:
 
 • Handelseenheid: Deze kunt u selecteren met de dropdown, alleen degene die u in het tabblad Handelseenheden heeft aangemaakt zijn hier zichtbaar.
 • Inkoopprijs handelseenheid: Vul hier de netto inkoopprijs van het product in. Als deze niet gevuld is, dan zal bij het naar financiëel zetten van verkoopfacturen een melding komen dat deze eerst moet zijn gevuld.
 • Verkoopprijs handelseenheid: Vul hier de verkoopprijs in van het product. Deze waarde wordt standaard gebruikt op de verkoopfacturen van deze werkmaatschappij. Het is dus mogelijk om per werkmaatschappij een eigen verkoopprijs te hanteren.
 • Voorraadwaarde: Deze waarde wordt automatisch gevuld, afhankelijk van de voorraadwaarderings methode. Als de standaard inkoopprijs niet is gevuld, dan zal deze ook niet zijn gevuld. Deze voorraadwaarde wordt gebruikt om de inkoopwaarde van de omzet te bepalen en mee te nemen bij een financiële verkoopboeking.
 • Staffel verkoop: Hier kunnen staffelkortingen* worden ingesteld betreffende de verkoopprijs.
 • Klanten: Hier kunnen per klant, verkoopprijsafspraken worden aangemaakt. Bij staffelprijzen* kunnen staffelkortingen worden ingesteld.
 • Klant groepen: Hier kunnen per klantgroep, verkoopprijsafspraken worden aangemaakt. Bij staffelprijzen* kunnen staffelkortingen worden ingesteld.
 • Staffel inkoop: Hier kunnen staffelkortingen worden ingesteld betreffende de inkoopprijs.
 • Leveranciers: Hier kunnen per leverancier, inkoopprijsafspraken worden aangemaakt. Er kan een leverancierscode worden ingevuld. Dit is de productcode zoals die bij de leverancier wordt gebruikt. Er kan een levertijd in dagen worden ingevuld. Bij staffelprijzen* kunnen staffelkortingen worden ingesteld. De prijsafspraak kan op inactief worden gezet. Indien er een prijswijziging heeft plaatsgevonden, kan hiervan de datum en reden worden ingevuld.
 • Leverancier groepen: Hier kunnen per leveranciergroep, inkoopprijsafspraken worden aangemaakt. Bij staffelprijzen* kunnen staffelkortingen worden ingesteld.
*Staffelprijzen
Hier kan per staffelgrootte een afwijkende prijs of korting worden ingesteld op de in- of verkoopprijs.
 
 • Aantal HE van: Dit is het minimum aantal handelseenheden om de staffelgrens mee te bepalen.
 • Aantal HE tot: Dit is het maximum aantal handelseenheden om de staffelgrens mee te bepalen. De ingestelde korting geldt dus voor wanneer het aantal bestelde/verkochte handelseenheden binnen de staffelgrens valt.
 • Prijs: Hier kan een in- of verkoopprijs worden ingesteld die voor de staffelgrootte geldt.
 • Korting-%: Wilt u niet met vaste prijzen werken, dan kan hier een kortingspercentage worden ingesteld die voor de staffelgrootte geldt. De korting wordt berekend over de standaard in- of verkoopprijs van de handelseenheid.
 • Geldig van: Stel dat de staffelprijs geldt voor een bepaalde periode, dan kan hier de begindatum worden ingesteld.
 • Geldig tot: Hier moet de einddatum van de periode worden ingesteld.
Knoppen
Naast OK en Terug zijn de volgende knoppen zijn beschikbaar:
 • Samenvoegen: Indien een product dubbel in het productenbestand voorkomt, dan kan het product worden samengevoegd met het identieke product. Alle gegevens worden dan samengevoegd. Het product van waaruit wordt samengevoegd, wordt verwijderd.
 • Kopie: Indien een nieuw product moet worden aangemaakt, dat in grote lijnen overeenkomt met het huidige product, dan kan via deze optie een kopie worden gemaakt van het huidige product.
 • Etiket afdrukken: Via deze optie kan een product etiket worden afgedrukt.
 • Upload document: Via deze optie kunt u een document uploaden, dat direct gekoppeld wordt aan get product. Dit document is vervolgens zichtbaar in het tabblad Documenten.
 • Herrekening voorraad: Via deze optie kan de voorraad handmatig worden herberekend. Alle voorraadmutaties worden dan direct doorgevoerd. Deze actie vindt normaal op de achtergrond plaats.

productenHandelseenheden

Producten - Handelseenheden

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Producten > Tabblad: Handelseenheden

Product ID: Bij het aanmaken van een nieuw product, wordt dit nummer automatisch door het systeem ingevuld.
Omschrijving: De beschrijving van het product
Categorie: Met behulp van de dropdown kan de categorie worden geselecteerd. Klik op categorie om naar de beschrijving te gaan in de handleiding.
Familie: Met behulp van de dropdown kan de familie worden geselecteerd. Klik op familie om naar de beschrijving te gaan in de handleiding.
Verpakkingssoort CE: Met behulp van de dropdown kan de eenheid worden geselecteerd, wat gebruikt word voor de commerciële eenheid(CE). Alle verkoopeenheden worden in deze CE uitgedrukt. Klik op verpakkingssoort CE voor de beschrijving van de verpakkingsoorten.
Productcode: Hier kan eventueel het artikelnummer van de leverancier worden ingevuld.

De handelseenheid (HE) is de eenheid waarin het product wordt verhandeld. In tegenstelling tot de commerciële eenheid (CE). Per product kunt u meerdere handelseenheden inbrengen, en beginnend vanaf links, zijn dat de volgende gegevens:

Verpakkingssoort HE: Is in welke verpakking het product wordt verhandeld. Met behulp van de dropdown kan een van de verpakkingen worden geselecteerd.

Omschrijving: Deze wordt automatisch samengesteld vanuit de ingegeven gegevens en aantallen. Alleen de ingevulde gegevens worden gebruikt. Is de omschrijving niet goed, dan zullen de gegevens moeten worden verwijderd en opnieuw worden ingebracht.

Aangepaste omschrijving: Indien de omschrijving van de handelseenheid niet duidelijk genoeg is, kan u hier een specifieke omschrijving ingeven.

Aantal CE's in een HE: Hier geeft u het aantal commerciële eenheden weer dat er in de handelseenheid zitten.

Aantal HE's per pallet: Hoeveelheid handelseenheden die op een pallet kunnen worden gezet

Aantal HE's per pallet laag: Hoeveelheid handelseenheden die er in een pallet laag zitten.

Door op de knop 'OK' te klikken worden de gegevens aangepast, en door op 'Terug' te klikken gaat u terug naar het product menu zonder wijzigingen in het product aan te brengen.

Bij uitleverspecificatie  kan u via het Icoon Subscreen-icoon naar een subscherm voor meer informatie. Zoals hieronder beschreven. 

Hier kan inhoud, gewicht en afmetingen van de handelseenheid worden ingebracht.

Door op de knop 'OK' te klikken worden de gegevens aangepast, en door op 'Sluiten' te klikken sluit u het subscherm en gaat u terug naar het tabblad handelseenheden.
productenVoorraad

Producten - Voorraad

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Producten > Tabblad: Voorraad

In dit tabblad kunt u zien wat de werkelijke voorraad is, opgesplitst naar magazijn. Eventueel is het ook mogelijk om de voorraad per werkmaatschappij te zien.

Werkmaatschappij: Met behulp van de dropdown kunt u alle of één werkmaatschappij selecteren. Klik op werkmaatschappij om naar de beschrijving in de handleiding te gaan over werkmaatschappijen.