Algemeen - Producten - Basisgegevens

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens

De volgende basisgegevens worden gebruikt binnen de stamgegevens van de producten.

 1. Categorieën
 2. Omzetgroepen
 3. Merken
 4. Verpakkingen
 5. Families

basisgegevensCategorieen

Basisgegevens - Categorieën

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën

Hier kunt u de categorieën inrichten, zodanig dat uw producten in een aantal overzichtelijke groepen zijn verdeeld. Deze categorieën kunt u dan gebruiken om te koppelen aan omzetgroepen voor het kassasysteem.
Het is mogelijk om per categorie de kosten/kortingen in te voeren, waarmee de voorraadwaardering per product kan worden bepaald.

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.giicoon kunt u een nieuwe categorie toevoegen, en met het Intelly\edit.gif icoon kunt u een bestaande categorie inzien of wijzigen.

De volgende tabbladen zijn beschikbaar:

 1. Algemeen
 2. Inkoopkosten
 3. Perioden
 4. Prijsstaffels
 5. Producten
 6. Webshop

basisgegevensCategorieenAlgemeen

Basisgegevens - Categorieën - Algemeen

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën > Tabblad: Algemeen

 • Categorie ID: Dit is een volgnummer dat automatisch gevuld wordt.
 • Omschrijving: Geef hier een omschrijving van de categorie.
 • Kassa omschrijving: Indien gebruik wordt gemaakt van het kassasysteem, dan kan hier de omschrijving voor de kassa gevuld worden.
 • Omzetgroep: Hier kan een omzetgroep aan de productcategorie gekoppeld worden.
 • Beschikbaar voor tijdsregistratie: Vink dit aan wanneer de productcategorie gebruikt mag worden voor tijdsregistratie.

basisgegevensCategorieenInkoopkosten

Basisgegevens - Categorieën - Inkoopkosten

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën > Tabblad: Inkoopkosten

Hier kunt u per Categorie en per werkmaatschappij de inkoopkosten koppelen. Met behulp van de dropdown kunt u de werkmaatschappij selecteren.
 

Bij inkoopkosten  kunt u via het Icoon Subscreen-icoon naar een subscherm waar u de factuursoorten kunt koppelen.

Factuursoort: Selecteer met behulp van de dropdown de factuursoort. Het is mogelijk om meerdere factuursoorten te koppelen, zodat de kosten/kortingen uitgesplitst worden naar de verschillende grootboekrekeningen.
Omschrijving: Hier kunt u eventueel een extra omschrijving geven voor deze inkoopkosten.
Percentage: Hier geeft u het percentage in waarmee de inkoopprijs moet worden gewijzigd, bij het berekenen van de voorraadwaarde.

Door op 'OK' te klikken wordt de gegevens opgeslagen, en door op 'Sluiten' te klikken gaat u terug naar het tabblad van de inkoopkosten.
 


basisgegevensCategorieenPerioden

Basisgegevens - Categorieën - Perioden inkoop / verkoop / voorraad

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën > Tabbladen: Perioden inkoop / verkoop / voorraad

Hier kunnen voor Inkoop, Verkoop en Voorraad, perioden worden ingesteld. De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Datum vanaf: Dit is de begindatum van de periode.
 • Datum tot en met: Dit is de einddatum van de periode.

basisgegevensCategorieenPrijsstaffels

Basisgegevens - Categorieën - Prijsstaffels

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën > Tabblad: Prijsstaffels
 


basisgegevensCategorieenProducten

Basisgegevens - Categorieën - Producten

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën > Tabblad: Producten
 


basisgegevensCategorieenWebshop

Basisgegevens - Categorieën - Webshop

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Categorieën > Tabblad: Webshop
 


basisgegevensOmzetgroepen

Basisgegevens - Omzetgroepen

Via de volgende twee paden kunt u bij de omzetgroepen komen:

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Omzetgroepen

Stamgegevens > Algemeen > Documenten > Documentstroom > Verkoop > Omzetgroepen

Hier kunt u de omzetgroepen inrichten, zodanig dat uw verkoopregels/producten in een aantal overzichtelijke groepen zijn verdeeld. Deze omzetgroepen kunt u dan gebruiken om die te koppelen aan uw financiële administratie. Klik op omzetgroep koppelingen om te zien waar u die koppeling kunt maken.

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.giicoon kunt u een nieuwe omzetgroep toevoegen, en met het Intelly\edit.gif icoon kunt u een bestaande omzetgroep inzien of wijzigen.

 


Voor de omzetgroep zijn er twee gegevens die mogen worden ingevuld.

 1. Algemeen
 2. Inkoopkosten

basisgegevensOmzetgroepenAlgemeen

Basisgegevens - Omzetgroepen - Algemeen

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Omzetgroepen > Tabblad: Algemeen


Omzet groep ID: Vul hier het ID-nummer van de omzetgroep in. Als u dit vak leeg laat, dan wordt het automatisch gevuld met het getal dat tussen haken staat.

Omschrijving: Geef hier een omschrijving van de omzetgroep. 

Door op de knop 'OK' te klikken worden de gegevens opgeslagen, en door op 'Sluiten' te klikken gaat u terug naar het menu omzetgroepen zonder wijzigingen aan te brengen.
 


basisgegevensOmzetgroepenInkoopkosten

Basisgegevens - Omzetgroepen - Inkoopkosten

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Omzetgroepen > Tabblad: Inkoopkosten

Hier kunt u per omzetgroep en per werkmaatschappij de inkoopkosten koppelen. Met behulp van de dropdown kunt u de werkmaatschappij selecteren.

Door op 'OK' te klikken wordt de werkmaatschappij toegevoegd, en door op 'Terug' te klikken gaat u terug naar het menu omzetgroepen zonder wijzigingen aan te brengen.
 

      

Bij inkoopkosten  kunt u via het Icoon Subscreen-icoon naar een subscherm waar u de factuursoorten kunt koppelen.

 • Factuursoort: Selecteer met behulp van de dropdown de factuursoort. Het is mogelijk om meerdere factuursoorten te koppelen, zodat de kosten/kortingen uitgesplitst worden naar de verschillende grootboekrekeningen.
 • Omschrijving: Hier kunt u eventueel een extra omschrijving geven voor deze inkoopkosten.
 • Percentage: Hier geeft u het percentage in waarmee de inkoopprijs moet worden gewijzigd, bij het berekenen van de voorraadwaarde.

Door op 'OK' te klikken wordt de gegevens opgeslagen, en door op 'Sluiten' te klikken gaat u terug naar het tabblad van de inkoopkosten.
 


basisgegevensMerken

Basisgegevens - Merken

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Merken

Hier kunt u de merken aanmaken. Deze merken kunnen aan producten worden toegekend.

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.gi-icoon kunt u een nieuw merk aanmaken, en met het Intelly\edit.gif-icoon kunt u een bestaand merk inzien of wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Merk ID: Dit is een volgnummer dat automatisch gevuld wordt.
 • Omschrijving: Vul hier de merknaam in.
 • Logo: Hier kan een afbeelding van het logo geüpload worden.

basisgegevensVerpakkingen

Basisgegevens - Verpakkingen

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Verpakkingen


Hier kunt u de omschrijvingen van de verpakkingen aanmaken, die gebruikt kunnen worden bij de stamgegevens van de producten. 


Verpakking ID: Bij het aanmaken van een nieuwe verpakking wordt er automatisch het eerst volgende vrije unieke nummer gekozen.

Omschrijving: De omschrijving van de verpakkingssoort, en daaronder de omschrijving in enkelvoud en meervoud, met erachter de afkorting voor die omschrijvingen.

Bruikbaar als consumenten eenheid: Als u hier het vakje aanklikt, dan is het mogelijk om deze verpakkingssoort te gebruiken binnen het verkoopproces.

Eenheid: Met behulp van de dropdown kunt u hier de standaard eenheid selecteren, waarin de verpakkingssoort is uitgedrukt.

Klik op 'OK' om de gegevens op te slaan.
Klik op'Terug' om deze pagina te verlaten zonder te wijzigen.
 


basisgegevensFamilies

Basisgegevens - Families

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Families

Hier kunt u de families inrichten, zodanig dat uw producten in een aantal overzichtelijke families zijn verdeeld. Het mogelijk om per familie de kosten/kortingen  in te voeren, waarmee de voorraadwaardering per product kan worden bepaald.

Via het Intelly/algemeen/Nieuw_item.giicoon kunt u een nieuwe families toevoegen, en met het Intelly\edit.gif icoon kunt u bestaande families inzien of wijzigen.

Voor de categorieën zijn er twee tabbladen die mogen worden ingevuld.

 1. Algemeen
 2. Inkoopkosten

basisgegevensFamiliesAlgemeen

Basisgegevens - Families - Algemeen

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Families > Tabblad: Algemeen


Product familie ID: Vul hier het ID-nummer van de familie in. Als u dit vak leeg laat, dan wordt het automatisch gevuld met het getal dat tussen haken staat.

Omschrijving: Geef hier een omschrijving van de familie.

 

Door op de knop 'OK' te klikken worden de gegevens opgeslagen, en door op 'Terug' te klikken gaat u terug naar het menu families zonder wijzigingen aan te brengen.
 


basisgegevensFamiliesInkoopkosten

Basisgegevens - Families - Inkoopkosten

Stamgegevens > Algemeen > Producten > Basisgegevens > Families > Tabblad: Inkoopkosten

Hier kunt u per familie en per werkmaatschappij de inkoopkosten koppelen. Met behulp van de dropdown kunt u de werkmaatschappij selecteren.

Door op 'OK' te klikken wordt de werkmaatschappij toegevoegd, en door op 'Terug' te klikken gaat u terug naar het menu families zonder wijzigingen aan te brengen.
 

Bij inkoopkosten  kunt u via het Icoon Subscreen-icoon naar een subscherm waar u de factuursoorten kunt koppelen.

Factuursoort: Hier kunt u met behulp van de dropdown de factuursoort selecteren. Het is mogelijk om meerdere factuursoorten te koppelen, zodat de kosten/kortingen uitgesplitst worden naar de verschillende grootboekrekeningen.
Omschrijving: Hier kunt u eventueel een extra omschrijving geven voor deze inkoopkosten.
Percentage: Hier geeft u het percentage in waarmee de inkoopprijs moet worden gewijzigd, bij het berekenen van de voorraadwaarde.

Door op 'OK' te klikken wordt de gegevens opgeslagen, en door op 'Sluiten' te klikken gaat u terug naar het tabblad van de inkoopkosten.