Document Manager - Bewerken - Werkbalk - Document eigenschappen

Document werkbalk > Document eigenschappen

Met de optie Eigenschappen Document eigenschappen kan het document bewerkt worden. Er wordt een venster geopend waarin diverse acties mogelijk zijn. Zo kunnen er pagina's worden toegevoegd of eruit worden gehaald. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
 


samenvoegen

Werkbalk - Document eigenschappen - Documenten samenvoegen

Document werkbalk > Document eigenschappen > Documenten samenvoegen

Met het samenvoegen van documenten is het mogelijk om twee documenten samen te voegen tot één document1.
Het samenvoegen werkt als volgt:
 • Open het document en klik in de werkbalk op het eigenschappenvenster Document eigenschappen van hoofddocument (Document A). Dit is het document waaraan de inhoud van het andere document (Document B) wordt toegevoegd.
 • In het rechter venster staat Document A. Rechtsboven en rechtsonder elke pagina van het document staat het -icoon. Hiermee kan de plaats gekozen worden waar de inhoud van Document B wordt ingevoegd.
 • Als op het -icoon is geklikt kan gezocht worden naar Document B, dat moet worden ingevoegd. Het zoeken binnen het documentsysteem staat beschreven bij document zoeken. Wanneer de zoekopdracht één resultaat oplevert, dan wordt het document direct in Document A ingevoegd. Bij meer zoekresultaten wordt het document ingevoegd na een dubbelklik op het gewenste document in de resultatenlijst.
 • Nu is de inhoud van Document B ingevoegd in het Document A. Document B bestaat nu nog steeds als los document in het documentsysteem. Mocht dit document nu overbodig zijn geworden, dan kunt het verwijderen. Dit staat beschreven bij document verwijderen.
1 Het samenvoegen kan alleen met documenten die niet automatisch zijn gegenereerd door Intelly. Is dit wel het geval, dan is de optie niet aanwezig.
splitsen

Werkbalk - Document eigenschappen - Document splitsen

Document werkbalk > Document eigenschappen > Document splitsen

Het is mogelijk om een document dat uit meer dan één pagina bestaat, op te splitsen in twee aparte documenten1.
Dit werkt als volgt:

 • Open in de werkbalk het eigenschappenvenster Document eigenschappen van het document dat opgesplitst gaat worden.
 • In het rechtergedeelte van het scherm staat het te bewerken document. Tussen de pagina's staat telkens deze afbeelding: Schaar bij document splitsen.
 • Met een klik op de schaar wordt het document opgesplitst in twee documenten. De pagina's boven de schaar vormen het huidige document. De pagina's onder de schaar vormen het nieuwe document. Aan het nieuwe document moeten nu eigenschappen toegekend gaan worden. Het 'nog niet toegekende' document is te vinden via document zoeken of door links onderin het hoofdvenster te klikken op het Niet toegekende documenten-icoon.

 Tip: Intelly maakt van het gedeelte ónder het schaaricoontje een nieuw document. Als u een document heeft waar veel in ‘geknipt’ dient te worden, is het het snelst om helemaal onderaan te beginnen met splitsen. Zo kunt u vanuit het huidige document blijven splitsen en voorkomt u dat u eerst weer het nieuwe document op moet zoeken, dat vervolgens weer gesplitst dient te worden.


1 Het splitsen kan alleen met documenten die niet automatisch zijn gegenereerd door Intelly. Is dit wel het geval, dan is de optie niet aanwezig.
verwijderen

Werkbalk - Document eigenschappen - Documentpagina's verwijderen

Document werkbalk > Document eigenschappen > Documentpagina's verwijderen

Het is mogelijk om pagina's van een document afzonderlijk te verwijderen. Dit kan alleen als het document uit meer dan één pagina bestaat.
Het werkt als volgt:

 • Open in de werkbalk het eigenschappenvenster Document eigenschappen van het document dat bewerkt gaat worden.
 • In het rechtergedeelte van het scherm staat het te bewerken document.
 • Naast iedere pagina staat het Prullenbak-icoon. Door een enkele klik op de prullenbak wordt de betreffende pagina verwijderd.
 • Na de verwijderactie wordt het eigenschappenvenster vanzelf afgesloten en het document wordt opnieuw opgebouwd.