Ordner Rapporten - Grootboek - Kengetallen analyse

Gele ordner Rapporten > Tabblad Grootboek > Kengetallen analyse

In dit submenu kunt u voor de opeenvolgende periodes diverse kengetallen opvragen welke zijn gebaseerd op de door u ingedeelde taxonomie rapportage.
 

Laatste: Het aantal periodes is aan te passen. Standaard staat het aantal op 6.
U kunt de periodes instellen op jaren, kwartalen, maanden of weken. Afhankelijk van welke typen periodes u heeft aangemaakt bij periode systemen.

Datum: De datum kunt u instellen op de einddatum van de laatst gewenste periode.

Voortschrijdend: Dit kengetal rekent de brutomarge uit op de gemaakte omzet.

Trend: Dit kengetal berekent de brutomarge van een heel jaar, afgerond op hele getallen. Zo wordt een duidelijke trend zichtbaar.

Verkorte kengetallen: Hier wordt het kengetal 'Werkkapitaal' zichtbaar, dat bestaat uit de zichtbare parameters Debiteuren, Crediteuren en Liquide Middelen.

Verkorte balans: Hier ziet u een ingekorte versie van de balans.

Verkorte winst & verlies: Hier ziet u een ingekorte versie van de resultatenrekening.