Ordner rapporten - Belasting - Aangifte omzetbelasting Nederland

Gele ordner Rapporten > Belasting > Aangifte omzetbelasting (NL)

Hier ziet u de door Intelly gegenereerde aangifte omzetbelasting. Dit ziet er hetzelfde uit als het aangifteformulier dat u opstuurt naar de Belastingdienst.

Deze aangifte kunt u vergelijken met de kopie aangifte, om te controleren of de gegevens uit de kopie aangifte correct zijn overgenomen in Intelly. Dit is van belang, omdat de aangifte van de periodes na deze aangifte gebruik maken van deze ingevoerde gegevens.

De bedragen komen voort uit de aangiftevakken die u binnen de omzetbelasting van uw administratie heeft ingevuld. Dit onderdeel is hier beschreven.