HACCP - Productie - Invoeren productieorder

HACCP productie > Productie > Invoeren productieorder

Als eerste krijgt u een menu van alle producten, klik op het Intelly\edit.gif-icoon als u het geselecteerde product wilt produceren.


Vervolgens krijgt u een pagina voor een productieorder van het geselecteerde product, zoals hieronder:


Productieorder ID: Dit nummer wordt automatisch door het systeem ingevuld.
Fabrikant: Is de onderneming die het product maakt, wordt overgenomen uit de stamgegevens.
Startdatum productie: Op welke dag de productie moet beginnen.
Starttijd productie: Hoe laat de productie moet beginnen.
Einddatum productie: Op welke dag de productie gereed is.
Aantal gepland CE: Planning van het aantal te produceren producten in CE (=Consumenten Eenheid)
Aantal geproduceerd CE: Deze wordt door het systeem gevuld nadat de producten zijn geproduceerd. Zie hiervoor gereedmelden producten.
Product: Hier staat het geselecteerde product.
Handelseenheid (HE): Maak hier een keuze uit de handelseenheden.
Referentie: Hier kunt u een korte beschrijving voor deze productie worden geplaatst.
Opmerking: Hier kunt u een uitgebreide beschrijving voor deze productie worden geplaatst.
Geaccepteerd: Als deze is aangevinkt, is de order geaccepteerd voor productie.
In productie: Als deze is aangevinkt, is de order opgenomen in het productieproces.
Historisch: ...
Financieel verwerkt: Als dit aangevinkt is, is de order financieel verwerkt.

Na invullen van de gegevens voor de productie, klikt u op 'OK' en dan wordt de order vastgelegd. Nu kan u via aanpassen productieorders, verder gaan met deze order.