HACCP - Productie - Aanpassen productieorders

HACCP productie > Productie > Aanpassen productieorders

Als eerste krijgt u een menu van alle orders, waarin u een order kunt selecteren om te wijzigen (Intelly\edit.gif).

Bij invoeren productieorder kunt u zien hoe de pagina eruit ziet van een productieorder.


Onderaan de pagina staan meerdere knoppen, hieronder krijgt u een korte beschrijving van wat ze doen:
 

OK: Opslaan van de gewijzigde gegevens.
Terug: Ga terug naar het productieorder menu, zonder wijzigingen op te slaan.
Accepteren: Deze zorgt ervoor dat de order is geaccepteerd.
Opnieuw Afdrukken: Hiermee kunt u de opdracht afdrukken voor de productie. Na afdrukken kan er in aanmaken productieorderblad de order worden geselecteerd.
Naar financieel: Hier kunt u de order financieel verwerken.

Vervolgens nog een korte uitleg van de verschillende tabbladen:

Algemeen: De hoofdpagina waar de geselecteerde te produceren producten worden ingevoerd.
Financiële mutaties: Hier staat de mutatie als de order 'naar financieel' is geboekt.
Lotnummers gebruikte grondstoffen: Hier staan de lotnummers van de gebruikte ingekochte grondstoffen. Zie inkooporders hoe deze lotnummers ontstaan. In dit tabblad kunt u alle lotnummers toevoegen, die voor de productie gebruikt zijn.
Lotnummers: Hier staan de lotnummers van de geproduceerde producten. Zie gereedmelden producten hoe deze lotnummers ontstaan.
Productmutaties: Hier kan u de mutatiekaarten van de geproduceerde producten inzien.
Productvoorraad: Hier kunt u de voorraad van de geproduceerde producten inzien.
Documenten: Het is hier mogelijk om documenten te koppelen die bij deze order horen, bijvoorbeeld productieorderblad.