HACCP - HACCP - Product mutatie overzicht

HACCP productie > HACCP > Product mutatie overzicht

Hier krijgt een een overzicht van alle product mutaties, waarbinnen u de mogelijkheid heeft om alle mutaties van een product te bekijken.

De volgende gegevens staan in dit overzicht:

Datum: De datum wanneer de mutatie op de voorraad heeft plaatsgevonden.
Fabrikant: Binnen welke producent de inkoop, productie of verkoop heeft plaatsgevonden.
Product: Op welk product er een mutatie heeft plaatsgevonden.
Aantal: Hoe groot de toename/afname van de voorraad is geweest.
Inkooporder: Hier worden de nummers van de inkooporders getoond, als het om een mutatie gaat, veroorzaakt door een inkoop.
Productieorder: Hier worden de nummers van de productieorders getoond, als het om een mutatie gaat, veroorzaakt door een productie.
Verkooporder: Hier worden de nummers van de verkooporders getoond, als het om een mutatie gaat, veroorzaakt door een verkoop.
Voorraadmutatie: Hier worden de ID nummers van de voorraadmutaties getoond, als het om een mutatie gaat, veroorzaakt door invoeren voorraadmutaties.
Lotnummer: Hier worden de lotnummers getoond die gekoppeld zijn aan de product mutatie.

Het is mogelijk om in alle hierboven genoemde gegevens te zoeken. Bijvoorbeeld om alle mutaties van een product te bekijken, of de mutaties behorende bij een ordernummer.