Ordner Rapporten - Opties

In dit overzicht is per item de algemene werking beschreven. Voor een meer gedetailleerder beeld en meer inhoudelijke zaken kunt u hieronder een keuze maken.

Mutatie balans (kostenplaatsen)

Hier is het mogelijk om de mutatiebalans te bekijken, op basis van een indeling naar kostenplaatsen.
Lees meer >>

Mutatie balans (vermogenscodes)

Hier is het mogelijk om de mutatiebalans te bekijken, op basis van een indeling naar vermogenscodes.
Lees meer >>

Afschrijvingen vaste activa

In deze optie treft u uw activastaat aan met de daarbijhorende jaarlijkse afschrijvingen. Alle investeringen die als vaste activa zijn aangemaakt, vindt u hier terug.
Lees meer >>

Omzetgroep rapportage

Met deze rapportage kunt u een overzicht maken van een aantal periodes, zodanig dat u omzet en kosten v/d omzet over die periodes kunt vergelijken. U krijgt het totaal van de omzet en de opsplitsing naar financiële omzetgroepen te zien.
Lees meer >>