Ordner rapporten - Debiteuren

Gele ordner rapporten > Tabblad debiteuren

In dit overzicht is per item de algemene werking beschreven. Voor een meer gedetailleerder beeld en meer inhoudelijke zaken kunt u hieronder een keuze maken.

Ouderdomsanalyse debiteuren

Hier kunt u van een bepaalde datum de openstaande posten debiteuren opvragen. Per debiteur worden de openstaande posten getoond, met gedetailleerde informatie zoals het factuurnummer, -datum en -bedrag. Zet u een vinkje bij 'Verdichten', wordt enkel het totaal openstaand bedrag per debiteur zichtbaar. Via het vinkvak 'Toon originele valuta' kunt u ervoor kiezen om de originele valuta te tonen. U kunt drie periodes opgeven om de tijdsduur van de openstaande post uit te splitsen. 
Lees meer >>

Saldilijst debiteuren

Op deze saldilijst is per debiteur te zien of er aan het begin van het boekjaar nog een verkoopbedrag open staat. Daarnaast is te zien of en voor welke bedragen gefactureerd en betaald is. In de laatste is het openstaand debiteurensaldo eind boekjaar zichtbaar.
Lees meer >>

Grafische analyse debiteuren

Hier is het mogelijk om een grafiek te genereren, die per ingegeven periode het totale gefaktureerde bedrag weer kan geven.
Lees meer >>

Herinneringen overzicht

In dit overzicht zijn alle door u aangemaakte betalingsherinneringen weergegeven. Per datum en debiteur is het type herinnering zichtbaar. U kunt tevens het document opvragen en een opmerking aan een bepaalde betalingsherinnering toevoegen.
Lees meer >>

Incompany facturering

Hier krijgt u een overzicht met het saldo wat er gefaktureerd is aan de incompagny debiteuren.
Lees meer >>

Groeps-Ouderdomsanalyse debiteuren

Lees meer >>